Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Lyoness rendszerről nyújtott tájékoztatásokat vizsgálta a GVH

A GVH részben megállapította, hogy a Lyoness Holding Europe AG. és a Lyoness Hungary Kft. egyes tájékoztatásaikkal tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak, részben pedig a törvénysértést megfelelően alátámasztó bizonyítékok hiányában megszüntette velük szemben az eljárását.

A svájci Lyoness Holding Europe AG. (Lyoness AG) jelenleg Európában Magyarországon kívül 14 országban rendelkezik leányvállalattal és működtet vásárlói közösséget Lyoness néven. A holding magyarországi leányvállalata a 2003-ban alakult, adminisztrációs és tagszervező tevékenységet végző Lyoness Hungary Kft. (Lyoness Kft.). A Lyoness vásárlói közösség működésének lényege, hogy a Lyoness Hungary Kft-vel szerződést kötött ún. termékpartnerek a vásárlói közösségbe regisztrált tagok számára vásárlásaik során kedvezményeket biztosítanak. Amennyiben a regisztrált tagok e partnervállalkozásoknál bonyolítják le vásárlásaikat oly módon, hogy a megvásárolt termékért nem kevesebbet fizetnek, hanem a felajánlott kedvezménnyel arányosan utólagos pénzvisszatérítést kapnak. E kedvezményekért cserébe a vásárlói közösségbe regisztrált tagok a partnerüzletekben vásárolnak, növelve azok forgalmát.

A törzsvásárló és a Lyoness rendszert üzemeltető Lyoness AG. között a rendszerbe történő regisztráció során jogviszony keletkezik, amelyre elsősorban az Általános Üzleti Feltételek (ÁÜF) és melléklete, a -Jutalékok és Különleges Kedvezmények- című dokumentum (Melléklet) irányadó, amelyek egyes rendelkezései módosultak (eltérő tartalommal volt irányadó az ÁÜF és a Melléklet 2007. május 9-től 2008. október 21-ig, 2008. október 21-től 2009. novemberéig, s 2009. novemberétől).

2009. június 11-én a Lyoness vásárlói közösséget népszerűsítő reklámkampány indult. A kampányt a Lyoness AG. szervezte, meghatározva egyben a fogyasztói tájékoztatók tartalmát, melyek megjelentetéséről a Lyoness Kft. gondoskodott.

A tájékoztatások vizsgálata során a GVH annak tisztázására törekedetett, hogy a vállalkozások tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak-e, amikor

  • azt ígérték, hogy a fogyasztó minden vásárlás után 1%-os visszatérítésre jogosult,

  • azt ígérték, hogy a fogyasztó azonnali visszatérítésben részesül,

  • az ingyenesség ígéretét fogalmazták meg,

  • nem közölték az EUR/HUF árfolyam alkalmazásával kapcsolatos információt,

  • a fogyasztóknak ígért nagymértékű juttatások elérésének alapfeltétele más fogyasztók Lyoness rendszerbe történő aktív beléptetésében való közreműködés.

1%-os visszatérítés

Minden termékpartnernél bonyolított vásárlás után a vásárlás értékének 1%-a, azonban a nettó 4%-os vagy az alatti árrést biztosító termékpartnerek esetében a vásárlási érték 0,5%-a kerül jóváírásra a törzsvásárlók azon jutalékszámláján, amely nem egy valódi bankszámla, hanem egy virtuális, csak a Lyoness informatikai rendszerében létező számla.

Ezzel szemben a Debrecen TV-ben 2009. augusztus 10-16. közötti héten megjelentetett PR műsor és a Metropol című újság 2009. augusztus 6-i számában megjelentetett PR cikk azt az ígéretet fogalmazta meg a fogyasztók felé, hogy minden, a rendszer keretében megvalósított vásárlás után 1% mértékű visszatérítés illeti meg a fogyasztókat.

Azonnali visszatérítés

A Lyoness rendszerben a törzsvásárló jutalékszámláján 2009. április 29. előtt minimum 2.600 Ft-nak, a 2009. április 29-i árfolyam-módosítást követően minimum 3.000 Ft-nak kellett összegyűlnie ahhoz, hogy a törzsvásárló saját bankszámlájára ténylegesen készpénz átutalás történjen, feltéve, hogy az adott termékpartner az eljárás alá vontak felé fizetési kötelességét már teljesítette. Ennek megfelelően ahhoz, hogy az 1%-os, illetve 0,5%-os visszatérítésekből a fogyasztó részére ténylegesen átutalás történjen a bankszámlájára a 2009. április 29. előtti időszakban legalább 260.000 Ft értékben, a 2009. április 29. utáni időszakban legalább 300.000 Ft értékben kellett vásárolnia a termékpartnereknél.

A Gazdasági Rádióban 2009 augusztusában elhangzott PR műsor azonban az azonnali visszatérítés ígéretét fogalmazta meg, azt a képzetet keltve, hogy a fogyasztók az általuk a Lyoness rendszerben eszközölt vásárlások után azonnal megkapják a visszatérítést, ugyanakkor fel sem merülhetett bennük, hogy a visszatérítés megvalósulása egyéb feltételektől, meghatározott összeg elérésétől függ. A tájékoztatás tehát nem felelt meg a valóságnak.

Miként nem fedte a valóságot Metropol című újság 2009. augusztus 6-i számában megjelentetett az a PR cikk sem, mely azt közölte a fogyasztókkal, hogy -vásárlásaik után költéseik 1%-át azonnal jóvá is írják számlájukon.-

Azon fogyasztók esetében ugyanis, akik részleteiben nem ismerik a Lyoness rendszer működését, ez a közlés azt az üzenetet hordozta, hogy a költések 1%-a nem a rendszerhez tartozó virtuális jutalékszámlán, hanem a fogyasztó folyószámláján (bankszámláján) jelenik meg azonnal.

Ingyenesség

A törzsvásárló részvétele a Lyoness rendszerben meghatározott kivételektől eltekintve díjtalan. Ilyen kivétel lehet többek között a teljesített vásárlás (visszatérítések elszámolása céljából történő) rögzítésére szolgáló, fizetőeszköznek nem minősülő Lyoness Cashback Kártya 24 hónapos érvényességi ideje lejártát követő meghosszabbításának díja, vagy a tájékoztató szórólapokat, füzeteket tartalmazó Welcome Package költsége, illetve a törzsvásárló részére opcionális költséget jelenthet az oktatás és a szervezők által szervezett rendezvények látogatása.

Voltak ugyan olyan tájékoztatások is, amelyek csak a regisztráció ingyenességére utaltak, ám a GVH megállapította, hogy a Debrecen TV-ben és a Gazdasági Rádióban 2009 augusztusában megjelentetett PR műsor a Lyoness rendszer egésze szempontjából fogalmazta meg az ingyenesség ígéretét. Ez tehát nem felelt meg a valóságnak. Miként az a www.fogyasztok.hu internetes honlapon 2009. szeptember 9-én megjelent PR cikkben nyújtott tájékoztatás sem, amely azt közölte, hogy ha az ügyfél használja a rendszert, a Lyoness Cashback Kártya érvényesítése két év után ingyenes, az érvényesítés csak akkor történik ellenérték (10 euro) fejében, ha a két év alatt egyáltalán nem használták a rendszert. Mindeközben ahhoz, hogy a 24 hónapos érvényességi idő lejártával a Lyoness Cashback Kártya ingyenesen legyen igényelhető, teljesülnie kellett azon feltételnek, hogy a fogyasztó havonta nettó 39.000 Ft-ért vásárlásokat bonyolítson le a Lyoness rendszerben, azaz az érvényesítés nemcsak akkor történik ellenérték fejében, ha a fogyasztó egyáltalán nem használja a rendszert. A fentieken túl az ingyenesség fenti feltételét nem teljesítő fogyasztók részére az új kártya igénylése nem 10, hanem 12 euró ellenében volt lehetséges.

A fenti magatartások miatt a GVH határozatában 1 millió forint bírság kiszabását tartotta indokoltnak, mely során súlyosító körülményként értékelte a magatartás felróható jellegét, míg enyhítő körülményként vette figyelembe azt, hogy a vállalkozások a jogsértést elismerték, illetve a fogyasztók a szerződés megkötéséig további információkhoz juthatnak a Lyoness rendszerrel összefüggésben.

A GVH az EUR/HUF árfolyam alkalmazásával kapcsolatos információk, illetve a más fogyasztók Lyoness rendszerbe történő beléptetésében való közreműködés vonatkozásában az eljárást végzésével megszüntette. Úgy látta ugyanis, hogy a beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható meg jogsértés és eredmény az eljárás folytatásától sem várható.

Az ügy hivatali száma: Vj-139/2009.

Budapest, 2010. szeptember 27.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu