Nyomtatható verzió PDF formátumban

Újabb GVH bírság a Flavin-ügyben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálat keretében feltárta, hogy a Crystal Institute Kft., a Dunai és Társa Bt. és a Flavinárium Zrt. nem teljesítették a versenyhatóság által előírt kötelezettségeiket. A három vállalkozás nem tett közzé helyreigazító nyilatkozatot honlapján arról, hogy a Flavin termékek reklámozása során megtévesztették a fogyasztókat. Emiatt a Crystal Institute Kft. 40 ezer, a Dunai és Társa Bt. 5 ezer, a Flavinárium Zrt. esetében pedig 30 ezer forint végrehajtási bírságot fizet minden nap addig, amíg kötelezettségét nem teljesíti.

A GVH 2008. május 13-án megállapította, hogy a Crystal Institute Kft., a Dunai és Társa Bt. és a Flavinárium Zrt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítottak, amikor a Flavin termékeknek gyógyhatást tulajdonítottak. A versenyhatóság a Crystal Institute Kft., a Dunai és Társa Bt. és a Flavinárium Zrt. vonatkozásában a jogsértő magatartás további folytatását megtiltotta. A GVH kötelezte a három vállalkozást, hogy internetes honlapjaik nyitó oldalán, fél éven át jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül, tegyék közzé a következőt: "A Gazdasági Versenyhivatal megállapította, hogy a Crystal Institute Kft., a Flavinárium Zrt., valamint a Dunai és Társa Bt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítottak azzal, hogy a Flavin termékek forgalmazása, valamint az azokkal kapcsolatos tájékoztatás során a termékeknek gyógyhatást tulajdonítottak. A GVH bírság kiszabása mellett az eljárás alá vontakat a jogsértő magatartás további folytatásától eltiltotta." A GVH mindezen felül kötelezte a Crystal Institute Kft.-t 59.359.700 forint, a Dunai és Társa Bt.-t 300.000 forint a Flavinárium Zrt.-t 60.874.900 forint bírság megfizetésére.-

A GVH 2009. március 23-án utóvizsgálatot indított. Ennek célja az volt, hogy kiderüljön a vállalkozások teljesítették-e előírt kötelezettségeiket. Az utóvizsgálat során az eljárás alá vontak nem igazolták, hogy a versenyhatóság előírásának megfelelően internetes oldalaikon közzétették volna az elvárt helyreigazító nyilatkozatot. A honlapok nyitó oldalán a 2008. augusztus 22. és 2009. február 22. közötti időszakban kellett volna közzé tenni a meghatározott szöveget. A három vállalkozás egy olyan beadványt készített, amelyből csak az derül ki, hogy a www.flavin7.com honlap menüpontjai között 2009. május 14-én szerepelt egy "Vers.Hiv." menüpont, amelyre rákattintva 2009. május 14-én megnyitható volt a GVH határozatának teljes szövege. A Flavinárium Zrt. és a Crystal Institute Kft. semmilyen bizonyítékot nem adott arra, hogy a többi honlapon ( www.gportal.hu /portal/vitacrystal, www.vitacrystal.gportal.hu ) bármilyen helyreigazító nyilatkozat megjelent volna. A Dunai és Társa Bt. sem terjesztett elő semmilyen bizonyítékot annak igazolására, hogy eleget tett a határozatban rögzített kötelezettségnek.

Emiatt a GVH elrendelte határozata végrehajtását, azaz a helyreigazító nyilatkozat közzétételét. A versenytörvény szerint, ha a GVH döntésében az ügyfelet meghatározott cselekmény elvégzésére, vagy meghatározott magatartás tanúsítására kötelezte, a végrehajtás elrendelésével egyidejűleg végrehajtási bírságot szab ki. A végrehajtási bírság napi összege ötvenezer forintig terjedhet. A végrehajtási bírságot a végrehajtás elrendelésétől a határozatban foglaltak teljesítésének igazolásáig eltelt időszakra köteles megfizetni.

A végrehajtási bírság napi összegének meghatározása során a GVH figyelembe vette, hogy a jogsértő magatartás különösen sérülékeny, nagy számú fogyasztót érhetett el. Ráadásul a Flavin termékkel kapcsolatos kommunikáció egészének középpontjában a jogsértő tájékoztatás állt. A GVH tekintettel volt arra is, hogy az egyes vállalkozások felelőssége hány internetes honlappal kapcsolatban került megállapításra, illetve az egyes vállalkozásoknak milyen súlyuk volt a Flavin termékek reklámozásában.

Figyelemmel a fentiekre a versenytanács a végrehajtási bírság napi összegét a Crystal Institute Kft. esetében 40 ezer forintban, a Dunai és Társa Bt. esetében 5 ezer forintban, a Flavinárium Zrt. esetében pedig 30 ezer forintban határozta meg.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-209/2007.

Budapest, 2010. április 23.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu