Nyomtatható verzió PDF formátumban

A takarmányiparban terjeszkedik a Csányi-csoport

A szingapúri CSIM Pte. Ltd. teljes egészében megvásárolhatja a takarmánygyártó Tendre Kft-t - döntött a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A Tendre Kft. egy másik összefonódásban is érintett volt, hiszen megvette a fuvarozással foglalkozó Foring Kft-t. Utóbbi esetben azonban elmulasztotta a versenyhatóság engedélyét kérni, így 5 millió forint bírságot kapott.

A CSIM Pte. Ltd. (CSIM) és a Forrás Nyrt. 2009. júliusában szerződést kötött, melynek értelmében a CSIM megvásárolná a Tendre Takarmányipari Kft. fennmaradó 50 százalékos üzletrészét. A vevő, azaz a CSIM Pte. Ltd. Szingapúrban bejegyzett vállalkozás, melyet 2008 végén a Csányi-csoportot összefogó Bonitás 2002 Kft. hozott létre, az egyedüli irányítást 77 százalékos tulajdoni hányaddal megtartva. A CSIM alá rendezett cégcsoporthoz tartozik többek között a Tendre Kft., a Sole-Mizo Zrt., a Dalmandmen Zrt., a Bóly Zrt., a Pick Szeged Zrt., a Csányi Pincészet Zrt., a Bonafarm Zrt., a Fiorács Kft.. A CSIM az apportált társaságok felett gyakorol vagyonkezelői tevékenységet.

A Tendre Kft. 2002-es alapítása óta többször ment át tulajdonos és névváltáson, főtevékenységi köre is többször változott. Az Arago Zrt. többségi tulajdonában álló Forrás Nyrt. 2007 februárjában szerzett 100 százalékos üzletrészt a vállalkozásban. A Tendre Kft.-ben 2007 márciusában közel 300 millió forintos tőkeemelés történt, mellyel a Forrás üzletrésze 50 százalékra csökkent, a fennmaradó 50 százalék a Dr. ELF Kft. tulajdonába került. Ezt a tulajdonrészt vásárolta meg a Csányi Sándor érdekeltségébe tartózó, a Csányi-csoport vállalkozásait összefogó Bonitás 2002 Kft. Így a tranzakciót megelőzően a Tendre a Forrás Nyrt. és a Bonitás 2002 Kft. közös irányítása alatt állt 50-50 százalékos tulajdoni arányban.

A GVH megvizsgálta, hogy az összefonódásnak lehet-e káros hatása a piaci versenyre. A takarmány előkeveréket és késztakarmányt gyártó Tendre Kft. értékesítésének közel egésze Magyarországon belüli felhasználásra történik. A vállalkozás a hazai haszonállat eledel gyártás 7, az értékesítés 5 százalékát adja. A hobbiállat eledel termelésben és értékesítésben elért piaci részesedése 6 százalék körüli.

A Csányi csoport több tagja (Dalmandi Mezőgazdasági Zrt., Fiorács Kft., Mőbiusz Trade Kft.) szintén termel jelentős mennyiségű takarmányt. Együtt a hazai haszonállat eledel termelés hozzávetőleg 12 százalékát adják, azonban az előállított takarmánymennyiség szinte egésze a Csányi-csoport más tagjai (pl. tejipari, húsipari vállalkozások) által kerül megvételre. Tekintettel a felek takarmánypiacon elért viszonylag alacsony mennyiségi részesedéseire, illetve arra, hogy a Csányi csoport tagjai által közösen előállított takarmánymennyiség hozzávetőleg kétharmada eddig csoporton kívüli értékesítésre nem került, az összefonódás következtében a GVH káros versenyhatások fellépését nem valószínűsítette, ezért az összefonódást engedélyezte.

A Tendre Takarmányipari Kft. egy másik összefonódásban is érintett volt, mely a fenti tranzakció előtt ment végbe. 2008. május 16-án üzletrész adásvételi szerződést kötött a Foring Fuvarozó és Szolgáltató Kft-vel, hogy megvásárolja a Foring Kft. 100 százalékos üzletrészét.

A Foring Kft. 2004. novemberi alapítása óta a Forrás Nyrt. 100 százalékos tulajdonában áll. A Foring Kft. meghatározó tevékenysége zsákos és darabáru szállítás, ömlesztett takarmány valamint szemestermény szállítás. A közúti áruszállítási feladatát a Trans Bábolna Kft. jármű és személyi állományának, feladatkörének átvételével végzi. A Foring árbevételének 80 százalékát biztosító legjelentősebb üzleti partnere, a Tendre Kft.

A versenytörvény értelmében vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez egy vagy több, tőle független vállalkozás felett. Mivel a fenti tranzakcióval a Tendre Kft. egyedüli közvetlen irányítást szerzett a Foring Kft. felett, a lépés vállalkozások összefonódásának minősül.

Ugyancsak a versenytörvény mondja ki, hogy a vállalkozások összefonódásához a GVH engedélye szükséges, ha az ügyletben érintett valamennyi vállalkozás-csoport előző üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen a tizenöt milliárd forintot meghaladja, és az érintett vállalkozás csoportok között van legalább két olyan, melynek az előző évi nettó árbevétele ötszáz millió forint felett van.

A feltételeknek a tranzakcióban szereplő vállalkozás csoportok megfelelnek, így az összefonódáshoz a Tendre Kft. köteles lett volna engedélyt kérni. Mivel erre nem került sor időben, a GVH az engedélykérés elmulasztása miatt törvénysértést állapított meg és 5 millió forint bírságot szabott ki a vállalkozásra. A bírság összegének meghatározásakor a GVH figyelemmel volt arra, hogy a Tendre Kft., bár jelentős késéssel, de eleget tett engedélykérési kötelezettségének, valamint az engedély kérésének tudatos elmulasztása kizárható.

A versenytörvény értelmében a GVH nem tagadhatja meg az összefonódáshoz szükséges engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacokon vagy annak jelentős részén. Mivel a Foring Kft. közúti áruszállítási piacon kimondottan csekély részesedéssel rendelkezik, emellett kapacitásainak csaknem egészét a Tendre Kft.-vel meglévő üzleti kapcsolata köti le, a GVH az összefonódást engedélyezte.

Az ügyek hivatali nyilvántartási száma a fenti sorrendben: Vj-109/2009. illetve Vj-100/2009.

Budapest, 2010. január 19.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu