Nyomtatható verzió PDF formátumban

Árban nem Nr.1 a KiK

Egymillió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a KiK Kft.-re, mert a vállalkozás olyan piacelsőségi állításokat tett, amelyeket nem tudott igazolni.

A GVH amiatt indított eljárást, mert észlelte, hogy a KiK reklámújságjaiban "Az árban a Nr. 1.*" felhívás található, illetve az "Ők itt vásárolnak a Nr. 1*-nél" mondat olvasható. Kiegészítésképpen, a * magyarázataként, a 2009. február 25-től érvényes újságban: "A TNS Infratest 2007. decemberi KiK-vásárlói felmérése szerint Németországban a vevők 76 %-a, Ausztriában pedig a 85 %-a választotta a KiK-et" mondta olvasható. A 2009. március 4-től érvényes újságban pedig a * magyarázataként "A TNS Infratest 2008. decemberi KiK-vásárlói felmérése szerint Németországban a vevők 80,5 %-a, Ausztriában pedig a 83 %-a választotta a KiK-et" állítások szerepeltek.

A KiK Textil és Non-Food Kft. textil és iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás. Tulajdonosa a KiK Textilien und non-Food GmbH, amely Európa több országában kiterjedt bolthálózattal rendelkezik. 2008-as piacralépését követően több üzletet nyitott országszerte, 2009 szeptemberében a KiK-nek 32 boltja volt. A KiK 2009. február 25. és 2009. június 2. közötti időszakban - általában 2-4 hetes időszakra szólóan - saját reklámújságjában, valamint új üzletek nyitásához kapcsolódóan szórólapokon, valamint újsághirdetésekben adott hírt termékeiről, üzleteiről. A reklámújságok többszázezres példányban kerültek kiosztásra az üzletek vonzáskörzetében.

A GVH szerint "Az árban a Nr. 1* most már Magyarországon is" kijelentés többes tartalommal bír. Az állítás - elsődleges tartalma szerint - azt az információt juttatta el a fogyasztók felé, hogy az Ausztriában és Németországban az árban a Nr. 1 KiK termékei most már Magyarországon is megvásárolhatók. Ugyanakkor a szóban forgó mondat azt is jelentheti, hogy a KiK az árban a Nr. 1. Ez a jelentés jelent meg közvetlenül a szórólapokon és újsághirdetésekben közreadott tájékoztatásokban. Mivel a tájékoztatás a magyar fogyasztók számára készült kiadványban jelent meg, így az átlagos fogyasztó számára nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy Magyarországon a KiK árai a legalacsonyabbak.

A fogyasztókhoz eljuttatott információk valóságtartalmát, megalapozottságát a tájékoztatás közreadójának kellett volna igazolnia, bizonyítania. Erre nem került sor. Az eljárás alá vont nem adott elő bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy árai Magyarországon a legalacsonyabbak lennének.

A GVH szerint a jelen eljárásban a kisbetűs (pót)tájékoztatás tartalmánál fogva nem volt olyannak tekinthető, ami a fő tájékoztatási elem pontosítására, vagy módosítására alkalmas lenne. A KiK által hivatkozott, ám az iratokhoz nem csatolt felmérés nem alkalmas arra sem, hogy a kifogásolt állításokat alátámassza. Az ár, illetve az ár tekintetében fennálló piacelsőség objektív kategória, mely az összes többi versenytárs valamennyi árujával és árával történő összehasonlítástól függő, egyértelműen megállapítható tény.

A szóban forgó nem bizonyított állításoknak a tájékoztatásokban való megjelentetésével az eljárás alá vont tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, mert valótlan tényállításai alkalmas voltak arra, hogy megtévesszék a fogyasztót a KiK által forgalmazott termékek ára tekintetében. Ezáltal a KiK a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztethette, amelyet egyébként nem hozott volna meg. Emiatt a KiK egymillió forint bírságot kapott. A bírság összegének meghatározásakor enyhítő körülménynek bizonyult, hogy a jogsértő tájékoztatás korlátozott jellegű és körű volt, a jogsértéssel elért előny valószínűleg nem jelentős, a KiK piaci részesedése pedig nem számottevő.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-71/2009.

Budapest, 2010. január 7.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu