Nyomtatható verzió PDF formátumban

Felülvizsgálják a Gyöngy Patikák szerződéseit

A Hungaropharma és gyógyszertárak által alkotott Gyöngy Patikalánc működését szabályozó együttműködési megállapodás két pontja alkalmas lehet a verseny korlátozására - állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A versenyhatóság megtiltotta a kifogásolt pontok alkalmazását.

A Hungaropharma Zrt. fő tevékenysége gyógyszerek és gyógyászati termékek nagykereskedelme, kiskereskedelmi tevékenységet közvetlenül nem folytat. A gyógyszereket a Hungaropharma mintegy 300 beszállítótól szerzi be, köztük valamennyi hazai gyógyszergyártótól. Az általa forgalmazott készítmények 73-75 százaléka külföldön gyártott gyógyszer. A Hungaropharma tevékenysége a gyógyszerek teljes körére és az egész országot érinti: budapesti telephelyein kívül kereskedőházakkal rendelkezik Debrecenben, Békéscsabán, Veszprémben, Miskolcon és Kaposváron. A társaság vevőinek száma mintegy 4 ezer, ezek egyrészt gyógyszertárak, másrészt kórházak, illetve más nagykereskedők.

A Hungaropharma Zrt. 2007 elején határozta el, hogy stratégiai együttműködésre vonatkozó ajánlatot tesz gyógyszertárak részére. 2008 első félévének végéig a magyarországi gyógyszertári forgalom 22 százalékát adó 490 gyógyszertárral kötött megállapodást. Az érintett gyógyszertárak megtalálhatók Budapest mellett az ország valamennyi jelentősebb városában és nagyszámú kistelepülésen is. Az együttműködés koordinálására a Hungaropharma Zrt. és a 2007. május 31-ig megállapodást kötő gyógyszertárak ún. Partnerpatikai Társaságot (jelenlegi elnevezése: Gyöngy Stratégia Szövetség) hoztak létre, melynek elfogadták Együttműködési Szabályzatát.

A GVH 2008 áprilisában indított eljárást a Hungaropharma ellen, hogy kiderítse: a társaság és a gyógyszertárak között létrejött együttműködési megállapodás nem sérti-e a versenytörvényt. A vizsgálat után a versenyhatóság megállapította, hogy a dokumentum két pontja alkalmas a piaci verseny korlátozására. A megállapodásban szerepel, hogy a gyógyszertár saját akciót csak akkor tarthat, ha azzal az együttműködés összes résztvevőjét képviselő tagi tanács egyetért. A GVH szerint az akció bejelentésének kötelezettsége korlátozhatja a versenyt, hiszen a versenytársak ezáltal tudomást szerezhetnek egymás ármagatartásáról. Ez a versenykorlátozó hatás azonban a jogszabályok szerint csak akkor érvényesül, ha az összehangolt magatartás legalább a piac forgalmának 10 százalékát érinti. A GVH vizsgálata azonban feltárta, hogy a Gyöngy patikák együttesen 22 százalékot birtokolnak a hazai gyógyszer kiskereskedelmi piacból, így a megállapodásnak az akciós értékesítés tilalmáról szóló pontja jogszabálysértő. A megállapodás másik aggályos pontja a továbbeladási árak meghatározásáról szól. Eszerint a gyógyszertárak vállalják a Hungaropharma által meghatározott akciós árak tartását. Mivel ez az előírás megakadályozza a vevő gyógyszertárak azon képességét, hogy maguk határozzák meg eladási áraikat, a GVH szerint az együttműködési megállapodás ezen pontja versenykorlátozásnak minősül.

A GVH mindezek alapján megállapította a jogsértést és határozatának kézhezvételétől számított harmincadik napon túl megtiltotta, hogy a Hungaropharma és a gyógyszertárak közötti megállapodás a tagok számára előírja az akciók bejelentését és meghatározza a továbbeladási árakat. A versenyhatóság felhívta a figyelmet, hogy a kötelezettségnek az érintettek úgy is eleget tehetnek, ha a megállapodásba az kerül bele, hogy a gyógyszertárak a Hungaropharma által ajánlott akciós árnál nem alkalmaznak magasabb árakat. A GVH másik aggálya pedig úgy is orvosolható, ha a patikáknak csak a Gyöngy lánc akcióival azonos időben tartott saját akcióikat kell engedélyeztetniük.

A GVH eljárás alatt a Hungaropharma kinyilvánította azon szándékát, hogy 2009. december 31-ig teljes körűen felülvizsgálja az együttműködési megállapodást és minden gyógyszertárral a GVH elvárásainak megfelelő tartalmú szerződést fog kötni. Addig pedig minden vele együttműködő gyógyszertárnak egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot küld, melyben kinyilvánítja, hogy a GVH-val azonos módon értelmezi a szerződés versenyhatóság által kifogásolt pontjait.

A jogsértés megállapításán túl az ügyben bírság kiszabására nem került sor, mivel a Hungaropharma elismerte a jogsértést és az eljárás során aktívan együttműködött a versenyhatósággal.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-57/2008.

Budapest, 2009. március 9.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu