Nyomtatható verzió PDF formátumban

Nemcsak a fogyasztóit, a GVH-t is megtévesztette a Pannon Medisana

Nem kellően alátámasztott állításokat tartalmazó hirdetéseket tett közzé a Medinose allergia ellenes készülékkel kapcsolatban a Pannon Medisana Kft. Emiatt a vállalkozás immár másodszor kapott bírságot a Gazdasági Versenyhivataltól (GVH). A versenyfelügyeleti bírság mellett a GVH ezúttal eljárási bírságot is kiszabott a társaságra, mivel kiderült, hogy a korábbi eljárásban valótlan tényeket állított.

A Pannon Medisana Kft.-t először 2006-ban büntette meg fogyasztók megtévesztése miatt a GVH. A társaság akkor az általa forgalmazott Medinose készülék hatásáról reklámjaiban olyan állításokat tett, amelyeket nem tudott megfelelően alátámasztani. A jogsértő tájékoztatás lényege az volt, hogy a Medinose készülék alkalmas az allergia megelőzésére. A vállalkozás által az állítások alátámasztására benyújtott dokumentumról a GVH - szakértők bevonásával - megállapította, hogy nem szolgál megfelelő tudományos bizonyítékul az állítások igazolására. A tanulmány megállapításai ugyanis olyan vizsgálatokon alapulnak, amelyeket tíz évvel ezelőtt, más klímával rendelkező országban, kevés beteg bevonásával készültek. Emiatt 1,5 millió forint bírság kiszabása mellett a GVH megtiltotta, hogy a cég a félrevezető információkat a www.medinose.hu honlapon közzétegye. A Pannon Medisana a döntés ellen fellebbezett, az ügyben jogerős bírósági döntés mindeddig nem született.

Mindenesetre a GVH 2007 tavaszán utóvizsgálatot indított annak ellenőrzésére, hogy teljesítette-e a Pannon Medisana a rá rótt kötelezettséget. Kiderült, hogy a honlap a fogyasztók megtévesztésére alkalmas állítások nagy részét változatlanul tartalmazza. A Pannon Medisana azzal védekezett, hogy a honlap üzemeltetését 2006 óta annak új tulajdonosa, a holland Medisana Benelux NV végzi, így a tartalomért is a külföldi cég felel. Az utóvizsgálat így annak megállapításával zárult, hogy a Pannon Medisana Kft.-t nem terheli felelősség. Ezzel azonban az ügy nem ért véget.

Mivel a Medinose készülékkel kapcsolatos félrevezető tájékoztatások továbbra is széles körben jelentek meg, 2007 augusztusában a GVH újabb eljárást indított. A vizsgálat ezúttal a Pannon Medisana Kft. mellett a holland cégre is kiterjedt. Ennek köszönhetően végül sikerült feltárni a Medinose készüléket forgalmazó vállalkozások közötti kapcsolatrendszert, és új bizonyítékok is a GVH birtokába jutottak. Kiderült, hogy a Pannon Medisana a két eljárásban valótlan tényekre alapozta védekezését. A holland vállalkozás ugyanis semmilyen reklámozási tevékenységet nem folytat Magyarországon, hazánkban a kizárólagos forgalmazásra a Pannon Medisana jogosult, és a termékhez kötődő reklámtevékenységért is az felel. Emiatt a GVH visszavonta az utóvizsgálatot lezáró végzését, helyette pedig végrehajtásra kötelező végzést bocsátott ki. A Pannon Medisana ennek értelmében köteles a korábbi eljárásban hozott határozatnak megfelelően a magyar honlapról a jogsértő tartalmat eltávolítani. Amíg ez nem történik meg a vállalkozás - a kötelezés kézhezvételétől számítottan - naponta 50 ezer forint végrehajtási bírságot köteles fizetni. A valótlan tény állítása miatt a GVH 210 ezer forintos eljárási bírságot is kiszabott a vállalkozásra, mivel az az eljárás során tanúsított magatartásával megakadályozta a valós tényállás feltárását, és mentesült a felelősség alól.

Az új utóvizsgálati döntéssel a 2006-ban kezdődött ügy lezárult ugyan, ám a 2007-ben indított eljárás nem ért véget. Ebben a GVH már nem foglalkozott a honlapon közzétett, jogsértő állításokkal, viszont a szórólapokon közölt megtévesztő állítások miatt 2,1 millió forint bírságot szabott ki a Pannon Medisanára. A bírság összegének megállapításánál a hatóság tekintettel volt arra, hogy a cég bizalmi jellegű terméket hirdetett megtévesztő módon, reklámjaival egészségügyi állapotából adódóan kiszolgáltatott fogyasztói kört ért el, a megtévesztő hirdetéseket hosszabb ideig alkalmazta. Ráadásul - a korábbi eljárás következtében - a Pannon Medisana Kft. pontosan tudatában volt annak, hogy magatartása sérti a versenytörvényt.

A holland Medisana Benelux NV vonatkozásában a GVH az eljárást megszüntette, mivel a külföldi vállalkozás nem reklámozott Magyarországon.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-124/2007 .

Budapest, 2008. július 29.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu