Nyomtatható verzió PDF formátumban

Újabb építőipari kartellre bukkant a versenyhatóság

Három építőipari vállalkozást marasztalt el kartellezésért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A társaságok a Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet által kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás során egyeztették ajánlataikat és áraikat. A piaci versenyt korlátozó magatartása miatt a Bau Art Marcali Építész Iroda Bt.-nek és az Ormai Építési Szerelési Vállalkozás Kft.-nek 850-850 ezer forint, a Noa Építőipari és Beruházó Kft.-nek pedig 1 millió 700 ezer forint bírságot kell fizetnie.

A Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet 2005-ben nyílt közbeszerzési eljárást írt ki az intézmény bővítésére és rekonstrukciójára. A tenderen indult a Noa Kft. is, de nem nyert. A győztes fővállalkozó és a megrendelő között kialakult viták miatt a munka félbeszakadt és újabb közbeszerzési eljárás kiírására került sor. A versenyhatóság vizsgálata feltárta, hogy a három vállalkozás már az eljárásra történt meghívás előtt rendelkezett információval a várható megrendelésről és még a pályázat kiírása előtt tárgyalásokat folytatott az együttműködésről.

A Noa Kft. mindhárom vállalkozás számára készített egy-egy különálló ajánlattételi dokumentációt, amelyet át is adott a másik két vállalkozásnak. Az ebben szereplő pénzügyi ütemterv és a később beadott pályázat azonos adatokat tartalmazott, vagyis a megküldött dokumentációt az azt átvevő versenytárs vállalkozások változtatás nélkül nyújtották be a megrendelőnek. Az eredményhirdetés során a Noa Kft. lett a győztes, de a munka műszaki vezetője a Bau Art Bt. tulajdonos kültagjának tulajdonában lévő Agora Mérnöki Bt. lett.

A GVH szerint a versenyt megalapozó és egyben meghatározó üzleti érdek azt feltételezi, hogy a pályázatok szereplői önállóan határozzák meg piaci magatartásukat, kizárva minden megállapodást vagy összehangolt magatartást, amely befolyásolja a versenytárs viselkedését. Gazdasági, üzleti szempontból nem indokolható tehát a versenytársak olyan információhoz, adathoz juttatása, amely a versenytárs jelenlegi vagy jövőbeni piaci magatartását befolyásolhatja.

A három társaság azzal védekezett, hogy közösen, konzorciumként akartak indulni a pályázaton, ám ésszerű magyarázatot nem adtak arra, hogy a pályázat meghirdetése után miért nem számolták fel az együttműködést. A GVH megállapította, hogy a három cég nem közös ajánlattételi dokumentációt készített, hanem mindhárom vállalkozás részére külön-külön ajánlat készült. Ennek készítése során egymás előtt ismertté tették rezsióradíjaikat. A Noa által készített és a beadott pénzügyi ütemterv között semmilyen eltérés nem mutatkozott és az ajánlattételi dokumentációban szereplő, a konkrét kivitelezési árajánlatot tartalmazó költségvetési főösszesítőkben sem volt érdemi változtatás. Mindez arra utal, hogy a három társaság közös ismeretanyag birtokában adta be pályázatát.

A GVH álláspontja szerint a versenykorlátozó megállapodás létrejöttének megállapításához nem szükséges, hogy utóbb részesüljenek a haszonból a pályázaton ugyancsak induló, de végül nem nyerő vállalkozások. Ebben az ügyben azonban megállapítható volt, hogy a nyertes a megrendelés teljesítése során a Bau Art egyik tulajdonosának másik vállalkozásával működött együtt. Mindezek miatt a Bau Art Marcali Építész Iroda Bt.-nek és az Ormai Építési Szerelési Vállalkozás Kft.-nek 850-850 ezer forint, a nyertes Noa Építőipari és Beruházó Kft.-nek pedig 1 millió 700 ezer forint bírságot kell fizetnie.

A más kartell ügyekhez képest szerény mértékű bírság a tender viszonylag alacsony értékéből fakad. Ha azonban a bírság összegét a tender értékéhez viszonyítjuk, akkor látható, hogy a büntetés arányos a más kartell ügyekben kiszabottakkal.

A Büntető Törvénykönyv 296/B paragrafusának 2005. szeptember 1-től hatályos első bekezdése szerint "Aki a közbeszerzési eljárás, illetve a koncesszióköteles tevékenységre vonatkozóan kiírt nyílt vagy zártkörű pályázat eredményének befolyásolása érdekében az árak (díjak), illetőleg egyéb szerződési feltételek rögzítésére, illetve a piac felosztására irányuló megállapodást köt, vagy más összehangolt magatartást tanúsít, és ezzel a versenyt korlátozza, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő." A GVH a Btk. ezen tényállásának hatályba lépése óta első alkalommal tett eleget annak a kötelezettségének, hogy a jogsértést észlelve ismeretlen elkövető ellen feljelentést tett a Marcali Rendőrkapitányságon. A büntetőeljárás jelenleg folyamatban van.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-66/2006.

Budapest, 2007. szeptember 3.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu