Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH a T-Mobile fogyasztókat megtévesztő magatartásáért 100 millió Ft versenyfelügyeleti bírságot szabott ki

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa a 2006. augusztus 29-én tartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy a Magyar Telekom Nyrt.-nek a T-Mobile üzletága által a Dominó Aktív díjcsomagról a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatása alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére. A GVH jogsértőnek ítélte, hogy a T-Mobile egyetlen kommunikációs eszközében sem tájékoztatta a fogyasztókat arról a lényeges körülményről, hogy a 150 Ft-os időszaki díj ellenében nyújtott 15 Ft/db SMS szolgáltatás kizárólag belföldi előfizetőknek küldött SMS-ek esetében érvényesül. Az is jogellenesnek minősült, hogy a TV-reklámban, a buszmatricákon, az óriásplakátokon, illetve a kirakati plakátokon a fogyasztó számára észlelhetőséget kétségessé tevően közölte azt, hogy a 15 Ft/perc hívásdíj csak csúcsidőn kívül, csak hálózaton belül és vezetékes irányban érvényes. A Magyar Telekom Nyrt.-nek a T-Mobile jogsértő magatartásáért 100 millió Ft versenyfelügyeleti bírságot kell fizetnie.

A versenyfelügyeleti eljárás tárgya a T-Mobile Dominó Aktív díjcsomag bevezető reklámkampányában 2005 őszén, illetve egy további népszerűsítő kampányban 2006 tavaszán nyújtott tájékoztatása volt.

A T-Mobile többféle reklámeszközt (rádió és televízió reklámok, a nyomtatott sajtóban elhelyezett hirdetések, szórólapok, kültéri és beltéri kommunikációs eszközökből, buszmatrica, kirakati plakát, óriás plakát, valamint Interneten elhelyezett tájékoztatások) vett igénybe a 2005. augusztus 22-től szeptember 30-ig, illetve a 2006. március 1-től április 14-ig tartó kampányok során.

Mindkét kampány fő üzenete a Dominó Aktív díjcsomag 15 Ft/perc hívásdíja, illetve a 15 Ft/darab SMS-díja volt. Mindkét díj esetében fennállt azonban az a körülmény, hogy meghatározott hívás-, illetve SMS-küldés irányokra ennél magasabb díjak vonatkoztak. A 15 Ft/perc hívásdíj csak csúcsidőn kívül, csak hálózaton belül és vezetékes irányban volt érvényes, az SMS-díj pedig csak belföldi előfizetőknek történő üzenetküldésnél érvényesült. A GVH határozatában megállapította, a reklámozott SMS-díj érvényesülésének e korlátozását a T-Mobile egyik reklámeszközén keresztül sem közölte, míg a hívásdíj érvényesülésének feltételeiről a fogyasztó számára nehezen észlelhető (*-gal jelzett, igen kisméretű, illetve rövid ideig látható) módon adott információt.

A GVH nem fogadta el a T-Mobile azon álláspontját, hogy a fő üzenetben foglalt díjak érvényesíthetőségének feltételeit a fogyasztó, a reklám észlelését követően, több forrásból is megtudhatja, mielőtt előfizetne a díjcsomagra.

A T-Mobile tájékoztatása akkor felelt volna meg a versenytörvény rendelkezéseinek, ha a díjcsomag kedvező árai érvényesíthetőségének feltételeit vagy korlátait (időszaki díjak megfizetése, percdíjaknál a csúcsidőn kívüliségre, valamint a korlátozott hívásirányokra történő utalás, az SMS-kedvezménynél a belföldi előfizetőkre történő utalás) az alkalmazott kommunikációs eszközökben minden esetben jól láthatóan és/vagy érzékelhetően jelenítette volna meg az eljárás alá vont vállalkozás. Ez nem jelenti azt, hogy a reklámoknak az áru valamennyi lényeges tulajdonságáról egyszerre, egy időben, ugyanazon kommunikációs eszközön keresztül és ugyanolyan formában kell tájékoztatást adni. A reklámokban kiemelt előnyös tulajdonságokhoz szorosan kapcsolódó, azt korlátozó vagy kiegészítő lényeges információk megjelenítése azonban jogos elvárása a fogyasztóknak, amelynek hiánya megtévesztésre alkalmassá teszi a mégoly hatékony és egyebekben igaz információkat közzé tevő tájékoztatást.

A GVH a jogsértő vállalkozással szemben 100 millió Ft versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. A bírság összegének meghatározása során a GVH - többek között - azt is súlyosító tényezőként vette figyelembe, hogy a T-Mobile hasonló jogsértés miatt egyszer már elmarasztalásra került.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-48/2006.

Budapest, 2006. szeptember 11.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: MIHALOVITS.András@gvh.hu
http://www.gvh.hu