Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás az SMS-ben vásárolható autópálya-matrica tájékoztatási gyakorlata miatt

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított annak vizsgálatára, hogy az Állami Autópálya Kezelő Zrt., a Magyar Telekom Nyrt. (T-Mobile) és a Pannon GSM Távközlési Zrt. autópálya-matrica sms-ben történő vásárlására ösztönző tájékoztatási gyakorlata a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának minősül-e.

A Gazdasági Versenyhivatal (továbbiakban: GVH) egy beérkezett panasz alapján indított eljárást az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (továbbiakban: ÁAK) ellen 2006. június 12-én.
Az eljárás megindítására azért került sor, mert az ÁAK az autópálya-matrica sms-en keresztül történő megvásárlására vonatkozó egyes tájékoztató anyagaiban azt a látszatot kelti, hogy mindössze egy sms elküldése szüksége az autópálya-matrica sms-en keresztül történő megvásárlásához, holott az ún. "pre-paid" ügyfelek esetében szükséges egy külön egyenleg előzetes feltöltése is.
Jelen versenyfelügyeleti eljárás célja annak megállapítása, hogy az ÁAK a fenti magatartással a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított-e. A versenytörvény szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. A vállalkozás által használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.
Mivel a vizsgálat kezdetén feltárt tények alapján megállapításra került, hogy az autópálya-matrica sms-en keresztüli megvásárlására irányuló szolgáltatás népszerűsítésében a Magyar Telekom Nyrt. (továbbiakban: T-Mobile) és a Pannon GSM Távközlési Zrt. (továbbiakban: Pannon) is részt vett, így a versenytörvény alapján ezen vállalkozások is bevonásra kerültek a versenyfelügyeleti eljárásba.
Az eljárás alá vont vállalkozás(ok) előzetesen írásban, majd - a versenytanácsi tárgyaláson - szóban reflektálhatnak a GVH által megfogalmazott versenyjogi kifogásokra. A törvényi határidő szerint az eljárás lezárását jelentő döntést a Versenytanácsnak a vizsgálat megindításától számított 90 napon belül kell meghoznia, amely indokolt esetben egy alkalommal 60 nappal meghosszabbítható. A GVH a döntését a lehető legrövidebb időn belül meg kívánja hozni.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-76/2006.

Budapest, 2006. július 21.

Gazdasági Versenyhivatal
Főtitkárság Kommunikációs Csoport

További információ:
Baráth Erika
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8985
email: Barath.Erika@gvh.hu
http://www.gvh.hu