Nyomtatható verzió PDF formátumban

Sajtóközlemény

A Gazdasági Versenyhivatal 2004. évi munkája számokban

A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárásainak végleges statisztikái még nem készültek el. A mellékelt táblázatban szereplő adatok ügytípusonkénti megoszlása, a kiszabott bírságok nagysága azonban érzékelteti, hogy a 2004-es esztendő jelentős volt a másfél évtizedes GVH életében. A Gazdasági Versenyhivatal a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának ez évi érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatait az Országgyűlés részére készített beszámolóban fogja részletezni. A közleményben csak néhány fontos eseményt szeretnénk kiemelni.

Ebben az évben a legnagyobb visszhangot a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa közbeszerzési eljárásokat érintő kartell ügyekben hozott határozatai váltották ki. Rekord összegű, 7,43 milliárd forint bírság kiszabásával autópálya kartell ügy vonta a közvélemény figyelmét a hivatal munkájára. A Versenytanács magas bírságot szabott ki nem csak közbeszerzéseket érintő kartell ügyekben is.

A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásával kapcsolatos eljárások megnövekvő fontossága tette szükségessé a hivatal új szakmai irodájának felállítását. Fogyasztói iroda 2004. szeptember 1-én kezdte meg munkáját. A versenytanácsi határozatokban alkalmazott tudatos bírságolási politika a jogsértés kellő szankcionálásán túl, a versenyszabályok betartására, a hasonló jellegű jogsértések elkerülésére kívánja késztetni a piaci szereplőket.

Nagy Zoltánt 2004. novemberében nevezte ki a köztársasági elnök újabb hat évre a versenyhivatal elnökévé.

A GVH versenykultúra fejlesztő tevékenysége keretében két jelentős konferenciát szervezett, és az idén fejeződött be az Egyesült Államok versenyhatóságai és GVH által közösen szervezett, négy évig tartó nemzetközi versenyjogi szeminárium is. Új feladatként jelentkezik 2005-ben az OECD Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (BVROK) létrehozása és működtetése, amelynek feladata a régióban található versenyhatóságok munkájának segítése a versenyt érintő jogszabályok előkészítése során.

A GVH-nak országos hatáskörű központi költségvetési szervként alapvető feladata 2005. évben is a versenytörvényben foglaltak végrehajtása lesz.

A Gazdasági Versenyhivatal minden munkatársa nevében kívánok sikerekben gazdag és boldog újesztendőt!

Budapest, 2004. december 30.

dr. Horváth Anita
Sajtófőnök

Előzetes adatok 2004.

I. Bejelentések száma

2003-ról átjött

88

2004-ban érkezett

834

együtt

922

ebből: jogerősen elutasított

510

verseny felügyeleti eljárás indult

140

elbírálás alatt, folyamatban lévő

272

II. Bejelentések jogorvoslati kérelmeinek elbírálása

megnevezés

a jogorvoslati kérelmet

elfogadta

elutasította

Versenytanács

11

103

Fővárosi Bíróság

4

12

összesen

15

115

III. Versenyfelügyeleti eljárások száma

2003-ról átjött

68

2004-ben indult

191

együtt

259

ebből: versenyhivatali határozattal lezárt

165

folyamatban lévő

94

ebből: szünetel/felfüggesztve

2

IV. Versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatok megoszlása

megnevezés

törvénysértés

bírság ( 1 000 Ft)

megszüntetés

engedélyezés

elutasítás

nem eng. köteles

egyéb lezárás

fogyasztók megtévesztése

42

258 450

10

0

erőfölény

6

165000

21

0

kartell megállapodás

7

8 199 000

10

3

0

3

1

fúzió kontroll

2

4800

2

54

0

5

1

összesen

55

8 627 250

43

57

0

8

2

V. Eljárások megoszlása

fogy. megtévesztés

80

erőfölény

49

kartell megállapodás

49

fúzió kontroll

81

összesen

259