Nyomtatható verzió PDF formátumban

Lezárult az első engedékenységi politika alapján indított kartell eljárás

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ismét építőipari kartell ügyet tárt fel, a 2004. év során immár 5. alkalommal. Ez volt azonban az első olyan eset, amikor a kartellt feltáró vállalkozás a - GVH elnöke és a GVH Versenytanács (VT) elnöke által közösen - kiadott közleményben foglaltaknak megfelelően mentesülhetett a bírság kiszabása alól.

A GVH Versenytanácsa második tárgyalásán kihirdetett határozatában megállapította, hogy 2002-ben a Construm Építőipari Kft. és a Royal Bau Rt. a versenytörvény rendelkezéseibe ütköző módon versenykorlátozó megállapodást kötöttek a terézvárosi önkormányzat által közbeszerzési eljárás keretében építtetett 22 lakásos társasház kivitelezése során. Bizonyítékként a GVH rendelkezésére álltak az eredeti, aláírással ellátott, ráadásul közjegyzői okiratba foglalt megállapodások, melyek lényegesen leszűkítették a vállalkozások védekezési lehetőségeit.

A jogsértés megállapításával egyidejűleg 16, 5 millió forint összegű bírság kiszabásáról határozott a VT a Construm Építőipari Kft.-vel szemben. A másik vállalkozással szemben a VT mellőzte a bírság kiszabását - melynek összege nagyságrendileg megegyezett volna az imént említett bírsággal -, mivel a vállalkozás önként szolgáltatott iratokat az eljárás megindításához és a jogsértés megállapításának bizonyításához.

Ez volt az első olyan eset, amikor a GVH alkalmazhatta az engedékenységi politikáról szóló 3/2003. számú közleményét, melynek célja, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén "a kartellben részt vevő, a kartell feltárását tevékenyen elősegítő vállalkozások mentesülhetnek az egyébként kiszabásra kerülő bírság egésze, vagy annak egy része alól. Alkalmazására a két vagy több versenytárs vállalkozás közötti olyan titkos kartell megállapodások esetében kerülhet sor, amely megállapodások vagy összehangolt magatartások (továbbiakban: megállapodás) közvetlenül vagy közvetve az árak rögzítésére, a piac felosztására - beleértve a versenytárgyalási összejátszást is -, vagy termelési, eladási kvóták meghatározására irányulnak". (idézet a közlemény szövegéből)

A GVH - a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően - a közlemény alkalmazásától a sikeres kartell ügyek leleplezésének megsokszorozódását várja amellett, hogy a tudatosabb bírságolási politika alapján kiszabott magasabb antitröszt bírságok elkerülése kellő ösztönzést ad.

Budapest, 2004. december 17.

dr. Horváth Anita
Sajtófőnök

További információ:
cím: 1054 Budapest, V.ker Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8966
mobil: 30-970-8191
e-mail: HORVATH.Anita@gvh.hu
http://www.gvh.hu