Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH ismételten bírságot szabott ki a a Pick-re "No1" jelző használata miatt

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa megállapította, hogy a Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Rt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor 16 termékének csomagolásán a "N°1" jelölést annak ellenére alkalmazta, hogy ez év nyarán már ugyanezért bírságolta meg a versenyhatóság. A vállalkozás a figyelmeztetés ellenére a termékek csomagolási jelölésén csak részben változtatott. Az új eljárásban hozott határozatában a Versenytanács megtiltotta a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartás további folytatását, és 30 millió forint bírság megfizetésére kötelezte.

Az élelmiszeripar és ezen belül a húskészítmények éles versenyében a gyártók folyamatosan újabb termékekkel lépnek piacra. A fogyasztók vásárlási kedvének felkeltése, fogyasztási igényük adott termékre irányulása érdekében a gyártók saját elhatározásból marketing célokra is használják a csomagolás külsejét, amelyen egyébként a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő élelmiszerjelöléseket is kötelesek alkalmazni.

A csomagoláson elhelyezett jelek, feliratok, ábrák függetlenül attól, hogy kötelező forgalmazási kellékek-e vagy sem, fogyasztótájékoztatási és ellenőrzési célokat szolgálnak. A "N°1" jelölésnek önmagában rangsort, elsőbbséget jelölő értelme van, amely csak valamely más, kevésbé kiemelkedő áru viszonyában nyer értelmet. A Pick Rt. 16 termékén feltüntetett "N°1" jelöléssel azt az üzenetet közvetítette a fogyasztók felé, hogy a termék a versenyző termékek rangsorában az első helyen található.

Az abszolút elsőbbséget kifejező felsőfokú jelző, jelölés esetében a jelző, jelölés megalapozottságát a vállalkozásnak valamennyi versenytárssal, illetve versenyző termékkel szemben bizonyítania kell. Jogsértést követ el a vállalkozás, ha magáról vagy termékéről olyan felsőfokú jelzőt állít, amelyet nem tud hitelt érdemlően, objektív módon bizonyítani. A Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Rt. állításának helytállóságát nem bizonyította.

Budapest, 2004. december 16.

dr. Horváth Anita
Sajtófőnök