Nyomtatható verzió PDF formátumban

Sajtóközlemény

Ismételten versenyjogot sértett az EMKTV

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2004. december 2-án hozott határozatában megállapította, hogy EMKTV Kft. által alkalmazott általános szerződési feltételek a programcsomagok változtatására vonatkozóan egyoldalú szerződésmódosítást tesznek lehetővé. A versenytanács a megállapított jogsértés miatt 5 millió forint bírságot szabott ki.

Az eljárás megindításának oka az volt, hogy az EMKTV Kft. 2003. januárjától az inflációt meghaladó mértékben emelte kábeltelevíziós szolgáltatása havi előfizetési díjait, majd 2003. tavaszán műsorkiosztását ún. HONI, EURO és UNIVERZUM programcsomagokra változtatva ismételten módosította előfizetési díjait, illetve 2003. őszétől ismételten egyoldalúan változtatott műsorkiosztásán.

A versenyfelügyeleti eljárás során megállapításra került, hogy az eljárás alá vont 2003. évre becsült tőke-arányos megtérülési mutatói jóval alatta maradnak a Versenytanács egyéb, hasonló eljárásaiban nagyságrendileg 15% körüli mértékben megállapított normatív nyereségráta mértéknek. Ennek alapján az eljárás alá vont 2003. évi előfizetési díjmegállapítási tevékenysége nem tekinthető a Tpvt. 21. § a) pontjába ütközően túlzott mértékűnek.

Az új programcsomag bevezetésével kapcsolatosan megállapítható volt, hogy az EMKTV levélben kérte az előfizetői jóváhagyását. Az eljárás alá vont által alkalmazott tájékoztatás és véleménynyilvánítási lehetőség megfelelt a Versenytanács fentebb leírt elvárásainak, mert az EMKTV a programcsomagok átalakítása előtt megfelelő határidő mellett - igazolhatóan és az átalakítás díjkihatásaival együtt - közölte az átalakításra vonatkozó, az árakra is kiható elképzeléseit a fogyasztókkal. Így az előfizetők többsége felszólamlásának hiányában jogszerűen valósította meg a programcsomagok összetételének átalakítását.

Az EMKTV 2003. őszétől ismételten egyoldalúan változtatott műsorkiosztás okairól és következményeiről előfizetőit az eljárás alá vont 2003. június 23-i keltezésű levélben tájékoztatta. Az ismételt programcsomag változtatásokra alapvetően a műsorszolgáltatók magatartása miatt volt szükség, ezért jogsértés e tekintetben sem volt megállapítható.

A Versenytanács az EMKTV Kft. az általános szerződési feltételeit nem először minősítette gazdasági erőfölénnyel való visszaélésnek.

Budapest, 2004. december 2.

dr. Horváth Anita
Sajtófőnök