Nyomtatható verzió PDF formátumban

Sajtóközlemény

A gépjármű kötelező felelősségbiztosítás aktuális megújítása tárgyában

A mai napilapokban több olyan hír jelent meg, melyek szerint a gépjármű kötelező felelősségbiztosítás megújítása kapcsán a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elé kerülhet az Allianz Hungária Biztosító Rt. magatartása. Mindezek alapján indokoltnak tartjuk az alábbi tájékoztatás kiadását.

A GVH a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. számú törvény (továbbiakban: versenytörvény) alapján akkor indít hivatalból versenyfelügyeleti eljárást, ha olyan tevékenységet, magatartást vagy állapotot észlel, amely a versenytörvény rendelkezéseit sértheti, feltéve, hogy az eljárás a GVH hatáskörébe tartozik, és a közérdek védelme az eljárás lefolytatását szükségessé teszi.

A rendelkezésünkre álló információk szerint az Allianz Hungária Biztosító Rt. kifogásolt magatartása a versenytársak szerint az, hogy elmulasztotta határidőben közzétenni régi ügyfeleinek jövő évre érvényes tarifáit. Ezzel kapcsolatban a fent ismertetett eljárásindítási kritériumok tükrében alakítottuk ki álláspontunkat.

A gépjármű kötelező felelősségbiztosítás díjainak közzétételével kapcsolatos kötelezettséget a 190/2004.(VI.8.) Korm. rendelet határozza meg. A rendeletben előírtaknak megfelelő közzététel ellenőrzése és megítélése nem tartozik a GVH versenytörvény szerinti feladat- és hatáskörébe.

A gépjármű kötelező felelősségbiztosítással, illetve díjközléssel kapcsolatban elvileg a versenytörvény két tilalmi csoportjának megsértése merülhet fel a GVH hatáskörébe tartozóan, mégpedig az erőfölénnyel való visszaélés és a fogyasztó megtévesztés kérdésköre. A GVH rendelkezésére álló tények alapján azonban mindeddig egyik tilalmi csoport megsértésének gyanúja sem merült fel.

Egyrészt a gépjármű kötelező felelősségbiztosítás piaca egy olyan erős versenypiac, amelyen a legnagyobb részesedéssel rendelkező Allianz Hungária Biztosító Rt. sincs a versenytörvényben definiált gazdasági erőfölényes helyzetben. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás egy olyan sajátos termék, amelyben a fogyasztó évente dönthet a jövő évre számára legkedvezőbb biztosítás választásáról. (A 190/2004.(VI.8.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés szerint "A biztosított a biztosítási év végére (utolsó napjára) azt legalább 30 nappal megelőzően a szerződést írásban, indoklás nélkül felmondhatja." ) Ebből következően még a "fogvatartott fogyasztó" speciális esete sem merülhet fel. Nem létező erőfölénnyel pedig a visszaélés fel sem vetődik.

A 2005. évi kötelező gépjármű felelősségbiztosítással kapcsolatban a 2004. október 30-án a Magyar Nemzetben és a Népszavában megjelent tájékoztatóban az Allianz Hungária Biztosító Rt. a 2005-ös kockázatviselési kezdetű szerződésekre vonatkozó tarifákat tette közzé. Ennek egyértelműen - vastagon szedett betűkkel - való közlése mellett azt is világosan, jól olvashatóan szerepeltette, hogy "A 2004-ben már társaságunknál lévő személy- és tehergépjárművek biztosítási szerződéseinek módosításáról, a díjak változásáról ügyfeleink egyedi értesítést kapnak, illetve a www.allianz.hu Internetcímen, a 06-40-421-421 helyi tarifával hívható telefonos ügyfélszolgálaton, valamint fiókjainkban és kirendeltségeinkben készséggel állunk rendelkezésükre.h" Sem ennek a sajtóban közzétett tájékoztatásnak, sem a honlapnak a tartalmával kapcsolatban nem merült fel olyan információ, tény, ami azok valósságát megkérdőjelezné. Ezért a fogyasztómegtévesztés tilalma megsértésének gyanúja sem merült fel.

Fentiek alapján a Gazdasági Versenyhivatal eljárásindításának indokoltsága, szükségessége jelenleg nem vetődik fel. Abban az esetben azonban, ha a GVH-hoz e tárgyban bejelentés érkezik, és ezáltal új tények kerülnek a GVH birtokába, akkor azt a hivatal a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja és dönt a versenyfelügyeleti eljárás megindításáról.

Budapest, 2004. november 3.

dr. Horváth Anita
sajtófőnök

További információ:
Dr. Horváth Anita
Gazdasági Versenyhivatal
Sajtófőnök
cím: 1054 Budapest, V.ker Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8966
mobil: 30-970-8191
email: HORVATH.Anita@gvh.hu
http://www.gvh.hu