Sajtóközlemény
Azonnal közölhető!

A GVH megszüntette a megismételt eljárást a MOL árképzésének ügyében

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2004. október 12-én tartott tárgyalásán megszüntette a versenyfelügyeleti eljárást a MOL Rt. ellen, mert nem találta gazdasági erőfölénnyel való visszaélésnek a MOL 1997. és 2000. I. féléve között alkalmazott üzemanyagárait.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Magyar Autóklub bejelentésére 2000. szeptemberében versenyfelügyeleti eljárást indított annak vizsgálatára, hogy a MOL 1997-2000 I. féléve között gazdasági erőfölénnyel visszaélve érvényesítette-e üzemanyag nagy- és kiskereskedelmi árait. Az eljárást a GVH 2001. januárjában a kiskereskedelmi árak tekintetében gazdasági erőfölény hiányában, az álláspontja szerint versenyárnak minősülő nagykereskedelmi árak esetében pedig gazdasági erőfölénnyel való visszaélés hiányában megszüntette.
A Fővárosi Bíróság a határozatot 2001. decemberében a Magyar Autóklub által indított perben hatályon kívül helyezte, és a GVH-t a nagykereskedelmi árak tekintetében új eljárásra kötelezte. A Legfelsőbb Bíróság 2003. november végén a Fővárosi Bíróság ítéletét helybenhagyva előírta, hogy a GVH az új eljárásban szakértő bevonásával vizsgálja a MOL üzemanyag nagykereskedelmi költségeit. A bíróság ítéletében előírta, hogy a GVH megismételt vizsgálatban a költségeket is figyelembe véve döntsön arról, hogy a MOL visszaélt-e gazdasági erőfölényével.
A 2004. februárban indított új eljárásban a GVH által felkért szakértő megállapította, hogy a MOL üzemanyag nagykereskedelmi árai az 1997-2000. I. félév közötti időszakban magasabbak voltak, mint - a befektetett tőke elvárható hozamát (a tőkeköltséget) is magukban foglaló - nagykereskedelmi költségei. Az árak és a költségek közötti eltérést a GVH annak figyelembevételével értékelte, hogy a MOL nagykereskedelmi árai versenyárnak minősülnek. A versenyár alkalmazása a versenyjog szabályai szerint nem kifogásolható, mely szabálytól való eltérésre a költségvizsgálat eredményei sem adtak alapot. Ezért a GVH az eljárást megszűntette.

Budapest, 2004. október 12.

dr. Horváth Anita
Sajtófőnök