Sajtóközlemény
Azonnal közölhető!

A Versenyhivatal nem nyújtott be fellebbezést a Ringier ügyben

Új eljárás Népszabadság ügyben

A Gazdasági Versenyhivatal nem fellebbezte meg a Fővárosi Bíróság ítéletét a Ringier ügyben. A hivatal az ítélet jogerőre emelkedését követően haladéktalanul megkezdi annak ismételt vizsgálatát, hogy Ringie csoport irányítást szerezhet-e a Népszabadság felett.

A GVH 2003. szeptember 25-én meghozott határozatával nem engedélyezte, hogy az egyebek között a Magyar Hírlapot is kiadó és a bulvár piacon is piacvezető Ringier csoporthoz tartozó Tabora irányítást szerezzen a Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Rt- felett. A Tabora fellebbezésére a Fővárosi Bíróság hatályon kívűl helyezte a versenytanács határozatát, és 2004. szeptember 23-án új eljárásra kötelezte a GVH-t.
A GVH nem fellebbezte meg a Fővárosi Bíróság ítéletét - feltételezve, hogy a Tabora sem fordul az Ítélőtáblához - az ítélet jogerőre emelkedését követően a GVH haladéktalanul megkezdi az új eljárást.
A Gazdasági Versenyhivatal azért nem nyújtott be az új eljárásra kötelező ítélet ellen fellebbezést, mert úgy ítélte meg, hogy a Fővárosi Bíróság jelentős részében elfogadta a GVH versenypolitikai álláspontját. A bíróság a felperes keresete ellenére elfogadta a piacmeghatározást, és az értékelendő versenyhatások körét. A bíróság osztotta a GVH versenytanácsának végkövetkeztetését, mely szerint a Népszabadság és a Magyar Hírlap egy kézbe kerülése az országos napilapok piacán olyan mértékű erőfölényt teremt, amely közvetlenül és rövid távon korlátozza a fennálló piaci verseny hatékonyságát.
A bírósági ítélet szerint a tovább vizsgálandó kérdéseket célszerűbb egy megismételt eljárásban értékelni, mintsem azok szükségszerűségét és helyénvalóságát további perlekedés során vitatni. A GVH megismételt eljárásában az új versenytársak piacra lépési esélyeit; az olvasói és a hirdetésipiac összefüggéseit a Magyar Hírlap értékesítésére a Ringier-csoport által a bírósági eljárás végső szakaszában tett kötelezettség vállalását is fogja vizsgálni.
A GVH a fúziós ügyekben történő mielőbbi végső döntésnek általában is kiemelt jelentőséget tulajdonít, mert a bizonytalan helyzeteknek a piaci folyamatokra is lehetnek káros hatásai

Budapest, 2004. október 11.

dr. Horváth Anita
Sajtófőnök