Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság elmarasztalta a belga építészek díjszabási rendszerét

Az Európai Bizottság - mivel az ajánlott árak az árkoordináció elősegítése révén az árrögzítéshez hasonlóan a verseny mérsékléséhez vezetnek - elmarasztalta a Belga Építészszövetségnek az ajánlott árminimumra vonatkozó ajánlási rendszerét. Amint azt Mario Monti versenyügyi biztos kifejtette: "az ajánlott árak félreorientálják a fogyasztókat az adott szolgáltatáshoz kapcsolható árak észszerű mértékének megítélésében, és abban, hogy az ajánlott árból vajon lehetséges-e alkudni." A versenyügyi biztos kifejtette, reméli, hogy ez a határozat a szakmai szervezeteteket arra készteti, hogy gyakorlatukból az indokolatlan korlátozásokat mielőbb kiiktassák.

A Belga Építészszövetség a kivitelezési díj százalékában meghatározott építészi díjszabásra dolgozott ki ajánlást tagjai részére. A Bizottság megítélése szerint az ajánlás kimeríti az európai versenyszabályok sérelmét, tekintettel arra, hogy alkalmas a belga építészek ármagatartásának egyeztetésére, holott ez egyébként nem szükséges a szakmai tevékenység megfelelő gyakorlásához. A Bizottság megítélése szerint az a megfelelő ár-meghatározási magatartás, ha a díjak megfelelő módon tükrözik az adott építész gyakorlatát, hatékonyságát, költségeit és esetleg hírnevét, és az nem elfogadható, ha mechanikusan a kivitelezési díj rögzített arányában határozzák meg. A díjmeghatározás lényeges eleme, hogy azt az egyes építészeknek egymástól függetlenül kell meghatározniuk, és a megbízóval való megállapodás során kell véglegesíteni.

A Bizottság 100 ezer eurós bírságot szabott ki a Belga Építészszövetségre. A Bizottság határozata illeszkedik a 2004 februárjában az intézmény által kibocsátott "Tájékoztatás a szakmai szolgáltatásokról" című kiadványhoz, amely amellett érvel, hogy fokozatosan be kell vezetni a versenyt ezekbe a sajátos szakmákba, továbbá a verseny körülményeit átláthatóvá kell tenni e területeken is.

2004. július 5.