Sajtóközlemény

Együttműködési megállapodás a FVF és a GVH között

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (FVF) és a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztók jogi védelmének hatékonyabb biztosítása érdekében több vonatkozásban is összehangolta tevékenységét. E cél érdekében a két hatóság között együttműködési megállapodás van érvényben, amely az FVF és a GVH közötti széles körű információcserét, az egyes vizsgálatok és eljárások lefolytatása kapcsán szükséges koncentráltabb együttműködést hivatott szolgálni. Az együttműködés az eddigiekhez képest nagyobb lehetőséget teremt arra, hogy a kereskedelem és a szolgáltatások különböző területeit érintő vizsgálatok és ellenőrzések tapasztalatainak több szempontú vizsgálata valósuljon meg, ezzel elősegítve a fogyasztóvédelmi jogi elvárások fokozottabb érvényesülését.

Az együttműködés szükségessége a két hatóság hatáskörének, eljárási lehetőségeinek különbözőségéből adódik. Az FVF és a GVH fogyasztói érdekvédelemben betöltött szerepe a fogyasztók tájékoztatásához kapcsolódóan a legrelevánsabb. A két hatóság megközelítésmódja azonban a szabályozásból következően eltérő: a fogyasztóvédelmi hatóság a gazdasági szereplők tájékoztatási tevékenységét konkrétan meghatározott és objektív szabályokkal veti össze, ezzel szemben a versenyhatóság a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmába ütközés kérdésében vizsgálódik akkor, ha a magatartás alkalmas a piaci verseny torzítására is.

Az FVF és a GVH törekszik a határokon átnyúló kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos aktivitásának összehangolására is. Ennek érdekében a folyamatban van a GVH csatlakozása az International Consumer Protection and Enforcement Network (Nemzetközi Fogyasztóvédelmi és Jogérvényesítési Hálózat, ICPEN) elnevezésű kooperáció tevékenységéhez. A hálózat célja a nemzetközi elemet is tartalmazó, határokon átnyúló kereskedelmi tevékenység kockázatainak elemzése és az ilyen jellegű fogyasztói panaszokkal kapcsolatos informális segítségnyújtás. A nemzetközi összefogás jelenleg 31 ország fogyasztóvédelmi szervezeteinek együttműködésén alapul, amelynek egyik alapító tagja az FVF. A szervezet a fogyasztói panaszok kezelése mellett időszakosan összehangolt Internet-figyelést is folytat (ún. Internet Sweep Day), amely alkalmat adhat az újabb veszélyek felmérésére, egyúttal eljárások megindításának is alapját képezheti. Ilyen alkalmakkor a tagok egy időben böngésznek az Interneten megtévesztő vagy csalárd oldalak felderítése céljából.

Az idei, sorrendben a hatodik, nemzetközi Sweep Dayre februárban került sor, összesen 76 szervezet részvételével. A vizsgálódások középpontjában az internetes távmunka, nyereményjáték, multilevel marketing, gyors pénzkereseti lehetőségek, nyereményjátékok és tanfolyamok álltak. Az FVF és a GVH közel 100 gyanús weboldalt azonosított.

2004. június 28.