Budapest, 2022. október 6. – A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egyszerre két esetben szabott ki bírságot, amiért az érintett vállalkozások bejelentés-köteles összefonódásokat hajtottak végre a hatóság értesítése nélkül. A Versenyhivatal figyelembe vette, hogy a cégek pótolták a mulasztást és elismerték a jogsértést, fúzióik pedig a verseny szempontjából ártalmatlannak bizonyultak.

A nemzeti versenyhatóság párhuzamosan folyó eljárásai feltárták, hogy két hazai vállalategyesülésre a hatósági jóváhagyást megelőzően került sor. A felek ugyanis – hiába érte el a tranzakció léptéke a törvényi küszöbszámokat – elmulasztották időben bejelenteni az összefonódást a GVH-hoz. Amíg a HO-ME 2000 Kft. a Belfry Holding GmbH-val közösen a REPÉT Környezetvédelmi és Építő Kft. (jelenlegi nevén INETON Építő és Gyártó Kft.) felett, addig a Central European Opportunity Magántőkealap a Global Refuse Holding Zrt. felett hajtotta végre az irányításszerzést anélkül, hogy értesítették volna a hatóságot. Ezzel gátolták a GVH-t abban, hogy a megvalósítás előtt felmérhesse az érintett vállalat-egyesülések versenyre és a magyar fogyasztókra gyakorolt hatásait.

A Versenytanács tekintettel volt arra, hogy a felek mindkét esetben – ha elkésve is – önként fordultak a hatósághoz, pótolva a bejelentést. A GVH megvizsgálta az összefonódásokat és megállapította, hogy nincsenek káros versenyhatásaik, így egyik esetben sem tiltotta meg a tranzakciókat. Ugyanakkor bírságokat szabott ki a cégekre a hatósági tudomásulvételt megelőző végrehajtási tilalom megsértéséért: a HO-ME 2000 Kft. és a Belfry Holding GmbH-nak 21,6 millió forintot, míg a Central European Opportunity Magántőkealapnak 2,3 millió forintot kell megfizetnie (annak arányában, mennyi idő után tették meg utólagos bejelentésüket). A Versenytanács figyelembe vette azt is, hogy minden érintett cég elismerte a jogsértést, amely az első versenyjogi törvényszegésük volt, a döntéssel szemben pedig lemondtak a jogorvoslatról.

A két ügy rámutat: a fuzionáló cégeknek még jogsértő hiányosságok esetén is érdemes önként pótolniuk a mulasztást és utólag együttműködni a versenyhatósággal, mivel mindez jelentős enyhítő, illetve bírságcsökkentő tényezőt jelenthet.

Az ügyek hivatali nyilvántartási számai: VJ/6/2022. és VJ/7/2022.

GVH Sajtóiroda

Nyomtatható verzió PDF formátumban