A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a felek bejelentése alapján 2019 decemberében hatósági bizonyítvánnyal vette tudomásul, hogy a Master Good Termelő és Kereskedelmi Kft. megszerzi a SáGa Foods Élelmiszeripari Zrt. részvényeinek 100%-át annak eddigi tulajdonosaitól, a Bernard Matthews BV-től és a Bernard Matthew Foods Ltd-től. Az elmúlt napokban a sajtóban napvilágot látott, a felektől származó piaci adatok azonban nem egyeznek az összefonódás-bejelentéskor a hatósággal közölt adatokkal, ezért a GVH hivatalból eljárást indított az eltérések tisztázása érdekében.

A Master Good Termelő és Kereskedelmi Kft., amely elsősorban primer baromfi-feldolgozással, kisebb részben pedig továbbfeldolgozással foglalkozik, decemberben jelentette be összefonódását a GVH-nak a feldolgozott baromfitermékeket gyártó SáGa Foods Zrt.-vel. Az összefonódás-bejelentésben szolgáltatott adatok alapján a GVH 2019. december 18-án hatósági bizonyítványt adott ki a tranzakcióról, hiszen a benyújtott piacméret- és piaci részesedési adatok alapján a káros versenyhatások lehetősége elvethető volt, így nem merült fel versenyfelügyeleti eljárás indítására okot adó körülmény.

A Master Good Termelő és Kereskedelmi Kft. az összefonódásról 2020. január 13-án tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát. Az MTI-nek eljuttatott sajtóközlemény szerint a cégcsoport a magyarországi csirketermelés- és feldolgozás több mint 40 százalékát adja, továbbá a sajtóközlemény úgy utalt a SáGa Foods Zrt.-re, mint „Magyarország piacvezető, feldolgozott baromfitermékeket gyártó vállalatára”.

A GVH észlelte, hogy a sajtóközleményben szereplő állítások eltérnek az összefonódás bejelentésekor a hatóság számára benyújtott adatoktól, ezért eljárást indított a két vállalkozással szemben a feltételezhetően félrevezető közlés miatt.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások jogsértést követtek volna el. A megindított eljárás célja annak tisztázása, hogy a vállalkozások félrevezető adatokat szolgáltattak-e az összefonódás bejelentésével kapcsolatos eljárásban. A törvény szerint az eljárás lefolytatására biztosított időtartam hatvan nap. Ha az ellentmondás tisztázódik, akkor a vizsgálat megszüntethető, ellenkező esetben a GVH visszavonhatja az összefonódás tudomásul vételét megerősítő hatósági bizonyítványt.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/1/2020.

Budapest, 2020. január 15.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:

sajto@gvh.hu

http://www.gvh.hu

tel: (+36-30) 180-2060

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban