Az egyezségi kísérlet 2014. július 1-je után indult ügyekben már alkalmazható egyes magyar versenyfelügyeleti eljárásokban is. Tekintettel azonban arra, hogy egy új jogintézményről van szó, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) szükségesnek tartja az egyezségi kísérlet részletszabályainak közleményben való rögzítését, így biztosítva a GVH jogalkalmazási gyakorlatának kiszámíthatóságát ezzel előmozdítva az ügyfelek egyezségi kíséreltben való részvételét és sikeres lefolytatását.

A GVH a közlemény véglegesítése során építeni kíván az érintettek szakmai álláspontjaira is, ezért a jelen konzultáció keretében a GVH 2015. szeptember 15-ig várja írásban az egyezsegikonzultacio@gvh.hu e-mail címre az érdekeltek észrevételeit. A GVH a beérkezett észrevételeket az adatvédelmi szabályok figyelembevételével honlapján közzéteszi!

A konzultációra bocsátott közlemény tervezete itt érhető el:

Közlemény tervezete (2015. augusztus 5.)

A konzultációra bocsátott közlemény tervezetre érkezett észrevétel és a GVH válasza:

Budapest, 2015. október 28.