2022 januárjában módosítások léptek életbe a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) kapcsán. A Tpvt. 43/N. §-a egy új, (4) bekezdéssel egészült ki, mely szerint „A 43/J. § (2) bekezdésének sérelme nélkül a Gazdasági Versenyhivatal honlapján évente közzéteszi az (1) bekezdés b) pontja szerint kiállított hatósági bizonyítványban megjelölt összefonódással érintett piacok listáját.

A GVH a törvényi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében egy új közlemény kibocsátását tervezi, amely tartalmazná a GVH-nak a közzétett lista pontos tartalmával, illetve annak alkalmazhatóságával kapcsolatos álláspontját, a jövőben követni kívánt gyakorlatát.

A GVH-nak továbbra is fontos stratégiai célja a fúziós eljárások adminisztratív terheinek csökkentése, és hatékonyabbá tétele. A jelenlegi fúziós eljárásrend öt éve van hatályban, így időszerűvé vált azt a tapasztatok fényében felülvizsgálni. A GVH megkezdte a jelenleg használt összefonódás-bejelentési űrlap, és az eljárásindítási közleménye felülvizsgálatát, így ezen dokumentumok, de a fúziós eljárásrend egésze kapcsán is várja a szakmai közönség észrevételeit. A konzultáció egy átfogó felülvizsgálati program első lépése, melynek során a kialakuló fejlesztési irányokról a GVH további nyilvános egyeztetéseket is folytat majd.

Jelen konzultáció keretében a GVH 2022. augusztus 5-ig várja írásban fuzioskonzultacio@gvh.hu e-mail címre az érdekeltek észrevételeit a közleménytervezettel kapcsolatban, valamint a fúziós eljárások esetében a kérdőívben megadott témakörök mentén. A GVH a beérkezett észrevételeket az adatvédelmi szabályok figyelembevételével honlapján közzéteszi.

A konzultációra bocsátott anyag itt érhető el:

Közleménytervezet

Kérdőív

Budapest, 2022. június 3.