A GVH köszönettel vette a beérkezett észrevételeket (a továbbiakban: Észrevételek) a nyilvános konzultációra bocsátott, „A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 11/2017. közleménye a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. és 21. §-a, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikke szerinti tilalmakba ütköző magatartások esetén a bírság összegének megállapításáról” című dokumentum tervezetével (a továbbiakban: Tervezet) kapcsolatban.

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az Észrevételekben foglalt felvetések nyomán indokoltnak tekintett változtatásokat, illetve reflektálunk az általunk nem osztott véleményt tükröző javaslatokra. (Ennek során a Tervezet egyes pontjaira történő hivatkozások a nyilvános konzultációra bocsátott, eredeti dokumentum számozását követik.) A nyilvános konzultációra érkezett vélemények és az időközben felmerült további szempontok figyelembe vételével átdolgozott végleges közlemény 2017 decemberében felkerült a GVH honlapjára.

További részletek ...