Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/036/2013.

Iktatószám: Vj/036-45/2013.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. K. B. ügyvéd (KOZESCHNIK és Társa Ügyvédi Iroda, 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 9.) és Varga Gábor ügyvezető által képviselt MAX-IMMUN Rák- és Immunkutató Kft. (1064 Budapest, Izabella utca 82.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott tárgyalást követően tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a MAX-IMMUN Rák- és Immunkutató Kft. 2012 januárjától 2013. április 17-ig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor egyes kereskedelmi kommunikációiban jogi értelemben valótlannak tekintendő állításokat tett az általa forgalmazott gyógygomba kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítők  gyógyító, betegségmegelőző hatásaira vonatkozóan, továbbá televíziós kommunikációiban olyan körülmények között tett az egyes gyógygombák gyógyhatásaira és betegségmegelőző hatásaira vonatkozó közléseket, hogy azokat a fogyasztók összekapcsolhatták az eljárás alá vont termékeivel.

A jogsértés megállapításán túl az eljáró versenytanács a MAX-IMMUN Rák- és Immunkutató Kft. számára megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását.

Az eljáró versenytanács a MAX-IMMUN Rák- és Immunkutató Kft.-t kötelezi 21.000.000 Ft (azaz Huszonegymillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, melyet a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási költség, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

 A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.