Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj-2/2010.
Iktatószám: Vj/2-740 /2010.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.) és a Dr. Máttyus Ádám Ügyvédi Iroda (értesítési cím: 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 3.) által képviselt 3M Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Váci út 140.),

 • a Szabó, Kelemen és Társa Ügyvédi Iroda (1132 Budapest, Váci út 20.) által képviselt AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Üllői út 1.),

 • a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.) által képviselt AKZO NOBEL CR Autófesték Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 45. c. ép. VIII. em.),

 • a Moldvai Zsuzsanna (1046 Budapest, Erdősor u 6.) ügyvezető által képviselt ALAMI Kereskedelmi és Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.),

 • a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker &McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6.) által képviselt Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.),

 • a Nagy Tamás ügyvezető által képviselt AUDATEX-MAGYARORSZÁG Gépjármű-Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Dévai utca 26-28.),

 • a Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, József nádor tér 5-6.) által képviselt AUTOCOLOR Festékgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (2051 Biatorbágy, Erdővári Ipartelep),

 • a dr. P. G. ügyvéd által képviselt AUTO FINISH Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1141 Budapest, Mogyoródi út 188.),

 • az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Károlyi Mihály u. 12.) által képviselt AUTOTÁL Biztosítási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1107 Budapest, Hizlaló tér. 1.),

 • a Tóth Márk ügyvezető által képviselt „CARSYSTEM HUNGÁRIA” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (9028 Győr, Régi Veszprémi u. 12-14.),

 • a Morley Allen&Overy Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre u. 13-14.) által képviselt DEKRA-EXPERT Műszaki Szakértői Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.),

 • a F. B. által képviselt Duplakk Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Váci u. 179-183.),

 • a dr. T. T. ügyvéd által képviselt ERGOLAKK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1032 Budapest, Föld u. 69. I. em. 4.),

 • a K. F. elnök által képviselt Európai Autószervizek Egyesülete (7030 Paks, Kurcz Gy. u. 27.),

 • a Forgó, Damjanovic és Társai Ügyvédi Iroda (1123 Budapest, Alkotás utca 17-19.) által képviselt EUROTAX GLASS’S MAGYARORSZÁG Autóinformatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1141 Budapest, Szugló u. 130.),

 • az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Károlyi Mihály u. 12.) által képviselt Generali Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.),

 • a G. G. elnök által képviselt Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége (2040 Budaörs, Malomkő u. 2.),

 • a dr. B. Gy. jogi és compliance igazgató által képviselt Groupama Garancia Biztosító Zrt. (1051 Budapest, Október 6. u. 20.),

 • a dr. F. G. ügyvéd . által képviselt KAMÉLEON MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5000 Szolnok, Téglagyári út 18.),

 • a Sz. R. elnök által képviselt Karosszériajavítók és Fényezők Egyesülete (6727 Szeged, Fürst Sándor u. 28.),

 • a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker &McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6.) által képviselt K&H Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.),

 • a Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda (1012 Budapest, Logodi u. 30.) által képviselt Lakk Kereskedők Országos Szövetsége (1045 Budapest, Istvántelki u.10-12.),

 • a Sz. G. elnök által képviselt Magyar Autójavítók Országos Közössége (1163 Budapest, Batsányi J. u. 28-32.),

 • a M. D. főtitkár által képviselt Magyar Biztosítók Szövetsége (1062 Budapest, Andrássy út 100.),

 • a Berke és Molnár Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Ady Endre u. 19.) által képviselt Magyar Posta Biztosító Zrt. (1022 Budapest, Bég u. 3-5., IV. em.),

 • a DUNA LIBRA Közgazdász Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a szervezet képviseletére jogosult: K. Z. felszámolóbiztos, 1062 Budapest, Andrássy út 91. II. em. 6.) SERVIND BUDAPEST Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt" (1045 Budapest, Istvántelki út 10-12.),

 • a dr. Cs. V. vezető jogtanácsos által képviselt Signal Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás u. 50.),

 • a dr. N. Cs. I. ügyvéd által képviselt UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (1082 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.), valamint

 • a Morley Allen&Overy Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre u. 3-14.) által képviselt UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.)

eljárás alá vontak ellen versenykorlátozó megállapodás és összehangolt magatartás miatt folyó versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalás tartását követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

 • az ALAMI Kereskedelmi és Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság,

 • az AUTOCOLOR Festékgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság,

 • az AUTO FINISH Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,

 • a Duplakk Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,

 • az ERGOLAKK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,

 • az EUROTAX GLASS’S MAGYARORSZÁG Autóinformatikai Korlátolt Felelősségű Társaság,

 • a KAMÉLEON MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és

 • a SERVIND BUDAPEST Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

vállalkozások legalább 2004. január 1-től 2010. február 15-ig jogsértést követtek el, amikor a Magyarországon forgalomban lévő kárkalkulációs szoftverekben alkalmazott hazai fényezőanyag átlagárat közvetett módon, a valósnál magasabb szinten határozták meg. Ezen összehangolt magatartás a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-ának (1) bekezdésébe és (2) bekezdésének a) pontjába ütközik, mivel a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet ki, valamint e magatartás az EUMSz. 101. cikk (1) bekezdés a) pontjának megsértésével az EUMSz. 101. cikk (1) bekezdésében foglalt tilalomba ütközik, mivel célja vagy hatása a belső piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása.

E jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi

 • az ALAMI Kereskedelmi és Ipari Korlátolt Felelősségű Társaságot 17.300.000 Ft, azaz tizenhétmillió háromszázezer Forint,

 • az AUTOCOLOR Festékgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságot 71.200.000 Ft, azaz hetvenegymillió kettőszázezer Forint,

 • az AUTO FINISH Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot 32.700.000 Ft, azaz harminckettőmillió hétszázezer Forint,

 • a Duplakk Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot 2.100.000- Ft, azaz kettőmillió egyszázezer Forint,

 • az ERGOLAKK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot 14.300.000 Ft, azaz tizennégymillió háromszázezer Forint,

 • az EUROTAX GLASS’S MAGYARORSZÁG Autóinformatikai Korlátolt Felelősségű Társaságot 2.800.000- Ft, azaz kettőmillió nyolcszázezer Forint,

 • a KAMÉLEON MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 35.500.000 Ft, azaz harmincötmillió ötszázezer Forint

bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára.

Az alábbi eljárás alá vont vállalkozások a bírság megfizetését részletekben is teljesíthetik, a következők szerint:

 • az AUTOCOLOR Festékgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság első alkalommal 3.200.000- (azaz hárommillió kettőszázezer) forint részletet, majd ezt követően 17 alkalommal további 4.000.000 - (azaz négymillió) forint részletet köteles fizetni,

 • az AUTO FINISH Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság tizenkét alkalommal 2.725.000- (azaz kettőmillió hétszázhuszonötezer) forint részletet köteles fizetni,

 • az ERGOLAKK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság első alkalommal 1.100.000- (azaz egymillió egyszázezer) forint részletet, majd ezt követően 11 alkalommal további 1.200.000 - (azaz egymillió kettőszázezer) forint részletet köteles fizetni,

 • az KAMÉLEON MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság első alkalommal 2.500.000- (azaz kettőmillió ötszázezer) forint részletet, majd ezt követően 11 alkalommal további 3.000.000.- (azaz hárommillió) forint részletet köteles fizetni

oly módon, hogy az első alkalommal fizetendő részletet a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül, majd a további részleteket az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, adott hónap 15. napjáig a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek teljesíteni. Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás - egy összegben - esedékessé válik.

A bírság befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

***

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

I. Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást a következő vizsgált magatartások tekintetében megszünteti:

 • a fényezési árindex megállapítására irányuló magatartás;

 • az adatszolgáltató importőrök árlistáinak az EUROTAX honlapján való közzététele, illetve a fényezési árindex Fényező Tanács tagjaival való közlése;

 • a fényezőanyag importőrök áremelésének összehangolására irányuló magatartás;

 • a fényezési átlagköltség számításához szükséges adatszolgáltató vállalkozások körének korlátozására irányuló magatartás.

II. Az eljáró versenytanács a 3M Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az AKZO NOBEL CR Autófesték Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az AUDATEX-MAGYARORSZÁG Gépjármű-Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, az AUTOTÁL Biztosítási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a „CARSYSTEM HUNGÁRIA” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a DEKRA-EXPERT Műszaki Szakértői Korlátolt Felelősségű Társaság, az Európai Autószervizek Egyesülete, a Generali Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, a Groupama Garancia Biztosító Zrt., a Karosszériajavítók és Fényezők Egyesülete, a K&H Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Magyar Autójavítók Országos Közössége, a Magyar Biztosítók Szövetsége, a Magyar Posta Biztosító Zrt., a Signal Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., az UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság eljárás alá vontakkal szemben az eljárást valamennyi vizsgált magatartás tekintetében megszünteti.

III. Az eljáró versenytanács a Lakk Kereskedők Országos Szövetségével szemben az eljárás alá vont jogutód nélküli megszűnésére tekintettel az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

***

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.