Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím : 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon : (06-1) 472-8865, Fax : (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/111/2010.
Iktatószám : Vj/111-356 /2010.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Hevesi Ügyvédi Iroda eljáró ügyvéd: dr. H. K.) és dr. W. L. ügyvéd (Wallacher Ügyvédi Iroda) által képviselt Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, annak bírósági felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság az ügyet tárgyaláson kívül bírálja el, de a felek bármelyikének kérelmére tárgyalást tart. Az ügyfél erre irányuló kérelmét a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.