Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-059-112/2010.
Vj-059-114/2010. módosító határozattal módosítva

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. L. I. ügyvéd (Lóránt Ügyvédi Iroda, Budapest) által képviselt "BVG Bayerische Verwertung" Kereskedelmi Kft. (Göd) és a T. B. (Stuttgart, Németország) által képviselt Bayerische Verwertungsgesellschaft mbH (Bad Kissingen, Németország) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy

  • a BVG mbH a 2009. november 7. és december 14. között, a BVG Kft. 2010. január 2. és március 22., illetve 2010. október 9. és november 17. között tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a nyomtatott sajtóban megjelent reklámokban valótlanul állította, hogy az általa értékesített szőnyegek csak korlátozott ideig állnak rendelkezésre, valamint hogy

  • a BVG mbH a 2009. november 7. és december 14. között, a BVG Kft. 2010. január 2. és március 29., illetve 2010. október 9. és november 22. között tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a nyomtatott sajtóban megjelent reklámokban valótlan képet sugallt a vásárlással elérhető árkedvezmény mértékéről.

A Versenytanács a BVG mbH-t kétmillió forint (2.000.000,-Ft), a BVG Kft-t hatmillió forint (6.000.000,-Ft) bírság megfizetésére kötelezi.

A bírságot a kötelezett a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A Versenytanács a BVG Kft. által a tevékenység megszűnésével kapcsolatban tett állítások vonatkozásában az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott keresettel lehet kérni.

A Versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

A Versenytanács a BVG Kft. által a tevékenység megszűnésével kapcsolatban tett állítások vonatkozásában az eljárást megszünteti.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.