Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/126-028/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal a dr. P. J. jogtanácsos által képviselt Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tárgyában folytatott eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.-vel szemben az egyes internet tarifacsomagokkal kapcsolatban kínált - 3 munkanapon, illetve 7 naptári napon belüli, elkötelezettség nélküli felmondási lehetőséget biztosító - kipróbálási lehetőség keretében a kipróbálási időszakra vonatkozó, a díjcsomagok időarányos havidíjában foglalt adatforgalom feletti forgalomra felszámított túlforgalmazási díj kiszámlázásával, illetőleg ezen kipróbálási lehetőség népszerűsítésével tanúsított kereskedelmi gyakorlata tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.