Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ügyiratszám: Vj/102-026/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Koncsek Ágnes ügyvezető által képviselt Sax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Sax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az Itch Stopper készülékekkel végzett kezelésekkel elérhető hatások kapcsán 2008. szeptember 1. és 2010. december 20. között adott egyes tájékoztatások tekintetében fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

A Versenytanács 1.500.000. Ft (Egymillió-ötszázezer) bírság megfizetésére kötelezi a Sax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.