Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-128-014/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. H.-B. Z. és dr. V. P. ügyvédek (Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda) által képviselt ENVIEN a.s. (Pozsony) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a Rossi Biofuel Zrt. (Komárom) és a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy az ENVIEN a.s. kérelmező Rossi Biofuel Zrt. feletti irányításszerzése a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény 24.§-ában írt értéket nem éri el, így nem minősül engedélyköteles összefonódásnak.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.