Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/117-076/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. R. I. ügyvéd (Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda) által képviselt Magyar Telecom B.V. (Amszterdam, Hollandia) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén dr. R. I. ügyvéd által képviselt FiberNet Hungary Tanácsadó Kft. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Magyar Telecom B.V. irányítást szerezzen a FiberNet Hungary Tanácsadó Kft. felett.

A Versenytanács kötelezettségként előírja a Magyar Telecom B.V. számára az alábbiakat:

  • Kérelmező köteles a Dunaweb Távközlési Kft. és a Marosnet Kft. között létrejött, ez utóbbi kábelhálózatán a Dunaweb Távközlési Kft. által nyújtott kábelnet szolgáltatás feltételeit rögzítő szerződés módosítása érdekében eljárni, melynek alapján a tranzakció zárását követő hat hónapon belül a szerződés [...] időtartamú helyett egy éves időtartamúvá válik, valamint ezzel egyidejűleg a kizárólagossági kikötés törlésre kerül. Kérelmező köteles a szerződésmódosítás megtörténtéről - a módosítástól számított 10 munkanapon belül - a Gazdasági Versenyhivatalt tájékoztatni.

  • Kérelmező köteles biztosítani, hogy Nógrádsipek és Pilismarót településeken az érintett WiFi-előfizetők számára a Gazdasági Versenyhivatal engedélyező határozatának meghozatalától számított három évig az Invitel-csoport mindenkori kínálatában megtalálható legalacsonyabb előfizetési díjakon és az adott hálózaton elérhető legjobb minőségben illetve sávszélességen nyújtja a szélessávú internet szolgáltatást. A Versenytanács kötelezi továbbá a kérelmezőt, hogy az előző kötelezettség teljesítésének igazolásaként félévente szolgáltasson adatot a Gazdasági Versenyhivatal számára az adott településekre irányadó WiFi előfizetési díjakról, illetve az Invitel-csoport valamennyi előfizetőit figyelembe véve a legalacsonyabb internet előfizetési díjakról.

  • Amennyiben a Marosnet Kft-vel kötött szerződés módosítására az Invitel-csoporton kívül álló okokból az (1) bekezdésben jelzett határidőig nem kerülne sor, kérelmező köteles biztosítani, hogy Nagymaros településen az érintett kábelnet- és WiFi-előfizetők számára a Gazdasági Versenyhivatal engedélyező határozatának meghozatalától számított három évig az Invitel-csoport mindenkori kínálatában megtalálható legalacsonyabb előfizetési díjakon és az adott hálózaton elérhető legjobb minőségben illetve sávszélességen nyújtja a szélessávú internet szolgáltatást. A Versenytanács kötelezi továbbá a kérelmezőt, hogy az előző kötelezettség teljesítésének igazolásaként félévente szolgáltasson adatot a Gazdasági Versenyhivatal számára az adott településekre irányadó kábelnet és WiFi előfizetési díjakról, illetve az Invitel-csoport valamennyi előfizetőit figyelembe véve a legalacsonyabb internet előfizetési díjakról.

Kötelezi a Versenytanács a Magyar Telecom B.V.-t, hogy a határozat kézbesítésétől számított tíz munkanapon belül fizessen meg további 12.000.000,- Ft (tizenkétmillió forint) eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571 számú eljárási díjbevételi számlájára.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.