Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ügyszám: Vj-120/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal a dr. Sz. E. É. ügyvéd (dr. Sz. E. É. Ügyvédi Iroda) által képviselt Jobbtaxi Fuvarszervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

E végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelem előterjesztésének e végzés foganatosítására halasztó hatálya nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.