Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/020-074/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. B. G. ügyvéd által képviselt Netrisk.hu Kft. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Netrisk.hu Kft. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg, amikor 2009. október 30. és 2009. december 1. közötti egyes kereskedelmi kommunikációiban azt állította, hogy

  • a fogyasztó az eljárás alá vont portálján a biztosítók összes ajánlatából választhat,

  • az általa működtetett portálon elérhetők a fogyasztók számára legkedvezőbb árak,

  • szolgáltatásának igénybevétele esetén 35%-os mértékű online kedvezmény érhető el a biztosítási díjakból.

A Versenytanács kötelezi a Netrisk.hu Kft.-t 5.000.000 Ft (Ötmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.