Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/014-053/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Nagy és Trócsányi Ügyvédi iroda (eljáró ügyvéd: dr. K. O.) és K. Z. által képviselt LG Electronics Magyar Kft. (Budapest) és a dr. Sz. E. jogtanácsos által képviselt Magyar Telekom Nyrt. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy az LG Electronics Magyar Kft. és a Magyar Telekom Nyrt. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósítottak meg, amikor 2009. augusztus 17. és 2009. szeptember 20. között a televíziós reklámokban, a T-Mobile bolthálózatában kihelyezett szórólapon és egyes banner-ekkel megtévesztésre alkalmas módon adtak tájékoztatást az LG GT 500-as mobiltelefonnal igénybe vehető navigációs szolgáltatásról.

A Versenytanács kötelezi

  • az LG Electronics Magyar Kft.-t 4.000.000 Ft (Négymillió forint),

  • a Magyar Telekom Nyrt.-t 6.000.000 Ft (Hatmillió forint)

bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára kötelesek megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.