Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ügyszám: Vj-6/2010

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (Dr. R. E. ügyvéd és Dr. M. Á. ügyvéd, Dr. Ritter Eszter Ügyvédi Iroda és Dr. Máttyus Ádám Ügyvédi Iroda) által képviselt Procter & Gamble Company (Procter & Gamble Plaza, Cincinnati) kérelmezőnek az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (Dr. R. E. ügyvéd és Dr. M. Á. ügyvéd, Dr. Ritter Eszter Ügyvédi Iroda és Dr. Máttyus Ádám Ügyvédi Iroda) által képviselt Sara Lee Corporation (Downers Grove) Légfrissítő Üzletága kérelmezett feletti irányítás jogának megszerzésével megvalósuló összefonódás engedélyezésére irányuló kérelme tárgyában tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Procter & Gamble Company megvásárolja a Sara Lee Corporation Légfrissítő Üzletágát és ezáltal közvetlen irányítást szerezzen kérelmezett felett.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Procter & Gamble Company késedelmesen nyújtotta be a közvetlen irányításszerzés engedélyezése iránti kérelmet. A Versenytanács az engedély iránti kérelem késedelmes benyújtása miatt 500.000 Ft (Ötszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezi a Procter & Gamble Company-t, amelyet a határozat közlésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.