Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/096/2009.
Iktatószám: Vj/096-178/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • a dr. Cs. P. ügyvéd által képviselt Pécsi Direkt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest),

 • az Erdős és Társai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. E. Á. ügyvéd) által képviselt Líra Könyv Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest),

 • a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás (képviseli: Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda) által képviselt L ibri Könyvkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest),

 • a VADÁSZ&PARTNERS Felszámoló, Vagyonfelügyelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Á. É. felszámoló) által képviselt Sun Books Könyvkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (Budapest)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárásban - nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont könyvterjesztő vállalkozások versenykorlátozó célú megállapodásokat kötöttek a kiadókkal, amikor

 • a Pécsi Direkt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. legalább 2004. december 18-tól

  • adásvételi és bizományosi szerződéseiben a viszonteladási ár rögzítésére,

  • bizományosi szerződéseiben a versenytársak árazására,

  • adásvételi és bizományosi szerződéseiben a fogyasztói ár megjelenést követő időszakban történő változtatásának tilalmára;

 • -

  a Líra Könyv Zrt. és a Sun Books Könyvkereskedelmi Kft. "f.a." vállalkozáscsoportja

  • adásvételi és bizományosi szerződéseiben legalább 2007. február 1-től a viszonteladási ár rögzítésére,

  • bizományosi szerződéseiben legalább 2007. március 23-tól a versenytársak árazására,

  • adásvételi és bizományosi szerződéseiben legalább 2007. március 23-tól a fogyasztói ár megjelenést követő időszakban történő változtatásának tilalmára,

  • bizományosi szerződéseiben legalább 2007. november 27-től a fogyasztói ár november 1. és január 31. közötti időszakban történő változtatásának tilalmára;

 • -

  a Libri Könyvkereskedelmi Kft. legalább 2008. március 1-től

  • adásvételi és bizományosi szerződéseiben a viszonteladási ár rögzítésére,

  • bizományosi szerződéseiben a versenytársak árazására,

  • bizományosi szerződéseiben a fogyasztói ár megjelenést követő időszakban történő változtatásának tilalmára,

  • bizományosi szerződéseiben a fogyasztói ár november 1. és január 31. közötti időszakban történő változtatásának tilalmára

vonatkozó rendelkezéseket alkalmazott.vonatkozó rendelkezéseket alkalmazott.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását az eljárás alá vontak számára megtiltja.

Az eljáró versenytanács a Pécsi Direkt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 40.000.000 Ft (azaz negyvenmillió forint), a Líra Könyv Zrt.-t és a Sun Books Könyvkereskedelmi Kft. -f.a.- vállalkozást egyetemlegesen 15.000.000 Ft (azaz tizenötmillió forint), míg a Libri Könyvkereskedelmi Kft.-t 15.000.000 Ft (azaz tizenötmillió forint) összegű versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.