Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/050-226/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács a

  • Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt AGRANA MAGYARORSZÁG ÉRTÉKESÍTÉSI Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest);

  • Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda által képviselt EASTERN SUGAR cukoripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Kaba),

  • Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt MÁTRA CUKOR Mátravidéki Cukorgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Hatvan),

  • Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársasá g (Budapest) és az

  • Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt Eurosugar S.A.S. (Paris)

eljárás alá vontak ellen versenykorlátozó megállapodás és összehangolt magatartás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban az eljáró versenytanács - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti.

E végzés ellen a végzés közlésétől számított nyolc napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő az ügyfél, illetve akire nézve a végzés rendelkezést tartalmaz. Az eljáró versenytanács végzése elleni jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Törvényszék közigazgatási nemperes eljárásban bírálja el.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.