Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ügyszám: Vj/53/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal a StemXCell Kft. , a Crystal Institute Kft. , a Falvinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zrt. és a Dunai és Társa Bt. eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

E végzés ellen a kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelem előterjesztésének e végzés foganatosítására nézve nincs halasztó hatálya.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.