Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-6-26/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása, illetve fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. mobilinternet szolgáltatási csomagjaival kapcsolatban 2008 augusztusában a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor egyes kereskedelmi kommunikációs eszközeiben

  • az ún. HSDPA nyári kampány keretében a Vodafone Internet Szabadon csomag kapcsán az adatforgalom időszakos vagy állandó lassításáról nem a valóságnak megfelelő tájékoztatást adott,

  • a Vodafone Connect Roaming szolgáltatás kapcsán nem adott tájékoztatást arról, hogy az 50 MB feletti adatforgalom a forgalom alapú GPRS roaming díjak alapján kerül kiszámlázásra.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. mobilinternet szolgáltatási csomagjaival kapcsolatban 2008. szeptember 1. és 2008. december 31. között fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor egyes kommunikációs eszközeiben

  • a Vodafone Internet Szabadon csomag népszerűsítése során az adatforgalom időszakos vagy állandó lassításáról nem a valóságnak megfelelő tájékoztatást adott,

  • elhallgatta, hogy a VMC szoftver nem ad szükségszerűen valós képet az adatforgalomról,

  • elhallgatta, hogy az 50 MB feletti adatforgalom a forgalom alapú GPRS roaming díjak alapján kerül kiszámlázásra.

A Versenytanács kötelezi a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.-t 10.000.000 Ft (Tízmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A határozat indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.