Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-16/2008/111.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, valamint a dr. V. P. ügyvéd (Vörös Péter Ügyvédi Iroda) által képviselt K&H Bank Zrt. (Budapest) ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács az eljárást megszünteti, egyben kötelezi a K&H Bank Zrt.-t az alábbi vállalásainak teljesítésére:

I. A végtörlesztési díj részleges megtérítése és a díj mértékének tartós csökkentése

I.1. Az üzleti feltételű, deviza-alapú lakáshiteleknél a végtörlesztési díj 2007. február 26-ai bevezetése előtti dátummal megkötött szerződések esetében a beszedett végtörlesztési díjakból a K&H Bank Zrt.(a továbbiakban: Bank) visszatéríti az érintett ügyfeleknek az 50.000. Ft-ot meghaladó összeget.

  • Azon érintett ügyfelek esetében, akik lakossági bankszámlát vezetnek a Banknál, a visszatérítés automatikusan, az ügyfél Banknál vezetett lakossági bankszámláján történik a jelen kötelezettségvállalást kötelezővé tevő végzés (a továbbiakban: jóváhagyó végzés) jogerőre emelkedését követő 90 napon belül.

  • Azon érintett ügyfelek esetében, akiknek nincs lakossági bankszámlájuk a Banknál, a visszatérítés egyedi kérésre történik, az ügyfelek a jóváhagyó végzés jogerőre emelkedését követő 180. napig jelezhetik erre vonatkozó igényüket a III. pontban megjelölt tájékoztatási eszközökben megjelölt helyen és formában adhatják meg azt a más banknál vezetett bankszámlának a számát, ahova a visszatérítést kérik. A visszatérítést a jelentkezési határidő leteltétől számított 30 napon belül utalja el a Bank az ügyfél által megadott bankszámlára.

I.2. A Bank vállalja, hogy az I.1. pontban meghatározott portfolióra 50.000 Ft fix összeget alkalmaz végtörlesztési díjként a jóváhagyó végzés jogerőre emelkedését követő naptól 2011. december 1-jéig.

II. A kezelési költség többlet megtérítése

A Bank visszatéríti a 2003. június 16. előtt befogadott hitelkérelmek alapján megkötött 1 éves kamatperiódusú jelzáloglevél kamattámogatásos lakáshitelek kezelési költségének a 2007. március 15-i emelése előtt érvényes 2,1%, legfeljebb évi 120.000Ft és a 2007. március 15-étől bevezetett 2,5%, legfeljebb évi 120,000Ft között az ügyfél által megfizetett különbségét.

  • Azon érintett ügyfelek esetében, akiknek még nem szűnt meg a hitelszerződésük vagy lakossági bankszámlát vezetnek a Banknál, a visszatérítés a lakossági bankszámlán jóváírással történik a jóváhagyó végzés jogerőre emelkedését követő 90. napig. A Bank az adott egyéni szerződésben rögzített ügyfélévfordulókor visszaállítja a fenti emelést megelőző kezelési költség-szintet, az ügyfélévfordulóig pedig havonta téríti vissza a havi különbözet összegét az ügyfelek részére.

  • Azon érintett ügyfelek esetében, akiknek időközben megszűnt a hitelszerződése és nincs lakossági bankszámlájuk a Banknál, a visszatérítés egyedi kérésre történik, az ügyfelek a jóváhagyó végzés jogerőre emelkedését követő 180. napig jelezhetik erre vonatkozó igényüket és adhatják meg azt a más banknál vezetett bankszámlának a számát, ahova a visszatérítést kérik. A visszatérítést a jelentkezési határidő leteltét követő 30 napon belül utalja el a Bank.

III. Tájékoztatási kötelezettségek

III.1. A Bank a kötelezettségvállalás szövegét egy országos napilapban megjelenteti, és a jóváhagyó végzés jogerőre emelkedését követő 180. napig folyamatosan a bankfiókjaiban hirdetményként kifüggeszti, valamint az internetes honlapjának nyitóoldalán hivatkozásként közzéteszi.

III.2. A Bank a Banknál hitelszerződéssel rendelkező vagy lakossági bankszámlát vezető ügyfeleit egyénileg és közvetlenül ajánlott levélben értesíti a kötelezettségvállalás feltételeiről, az egyéb érintett volt ügyfeleknek pedig a Banknak bejelentett utolsó értesítési címére küld értesítést, a jóváhagyó végzés jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül.

III.3. A Bank az ügyfelek értesítésének megtörténtéről az ajánlott levelek feladói jegyzékének átadásával, valamint az újsághirdetés másolatának, az internetes oldal archivált változatának valamint a bankfióki hirdetmény másolatának becsatolásával külön tájékoztatja a Gazdasági Versenyhivatalt a jóváhagyó végzés jogerőre emelkedését követő 120. napig.

III.4. A Bank az egyéb kötelezettségei teljesítéséről 2011. december 15-ig tájékoztatja a Gazdasági Versenyhivatalt.

A végzéssel szemben annak közlésétől számított nyolc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó jogorvoslati kérelem terjeszthető elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.