Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-147/2008/31.

A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a dr. Kovátsits László ügyvéd és Tiszold Antal ügyvezető által képviselt Meditens Hungary Marketing, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása és fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot.

 • I.

  A versenytanács megállapítja, hogy a Meditens Hungary Marketing, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2005-től 2008. augusztus 31-ig a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást, illetve 2008. szeptember 1-e és 2008. december 31-e között tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor

  • tájékoztató anyagaiban azt állította, hogy a Med-Colour TM Hegyikristály szín- és fényterápiás készülék használata alkalmas a) betegségek, egészségügyi problémák megelőzésére, gyógyítására és kezelésére, illetve utókezelésére, b) testi és lelki sérülések kezelésére, c) kozmetikai kezelések hatásfokának jelentős növelésére, d) méregtelenítésre, e) külső megjelenés kedvező befolyásolására, vagy fogyasztásra, és f) az értelmi állapot vagy képességek kedvező befolyásolására, illetve

  • egyes tájékoztató anyagaiban elhallgatta, hogy a gyógyhatások vonatkozásában szakhatóság a készüléket nem vizsgálta,

  • máshol pedig azt sugallta, hogy szakhatóság a készüléket az állított gyógyhatások vonatkozásában vizsgálta.

 • II.

  A versenytanács az eljárás alá vont vállalkozást a jogsértő magatartás további folytatásától a határozat kézhezvételétől számított 30 nap elteltével eltiltja.

 • III.

  A versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat arra, hogy a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül internetes honlapja(i) nyitó oldalán, jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül, annak feltételét követő fél éven át tegye közzé a jelen határozat I. pontját.

 • IV.

  A Versenytanács kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást 10.000.000 (azaz tízmillió) forint bírság megfizetésére a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára, melyet részletekben is teljesíthet az alábbiak szerint

  • a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül 2.000.000 (azaz kétmillió) forint részletet,

  • majd ezt követően négy alkalommal - minden második hó utolsó napjáig - további 2.000.000 Ft (kétmillió forint) részletet köteles fizetni.

 • Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás - egy összegben - esedékessé válik.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.