Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-48/2008/40.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárás során meghozta az alábbi

határozatot

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vontnak a PREVENTA csökkentett deutérium tartalmú ivóvíz termékcsaládra vonatkozóan a szórólapokon, a honlapokon 2002. évtől kezdődően, és a sajtóban 2005. decemberétől 2008. augusztus 31. napjáig közzétett, a termékek gyógyhatására, a rák legyőzésére, a készítmény mellékhatásoktól való mentességére vonatkozó közlései és a gyógyszerként való törzskönyvezéssel kapcsolatos tájékoztatásai alkalmasak a fogyasztók megtévesztésére.

Az eljáró versenytanács az eljárás alá vontat 5.000.000.- Ft (Ötmillió forint) bírság részletekben történő megfizetésére kötelezi, akként, hogy 1.000.000 Ft-ot (Egymillió forintot) a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, majd minden félév végéig további 1-1.000.000 Ft-ot kell megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára, mindaddig, amíg 2010. december 31. napján az utolsó részlet is kiegyenlítésre kerül.

A Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozást eltiltja attól, hogy honlapján a PREVENTA termékekre vonatkozóan gyógyhatásra, a gyógyszerként való törzskönyvezésre utaló közléseket szerepeltessen, továbbá attól, hogy a PREVENTA termékekre vonatkozóan hirdetést és a termékek gyógyhatására, a rák legyőzésére utaló tartalmú PR cikket egy adott sajtóterméken belül jelentessen meg.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel lehet kérni.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.