Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-142/2007/30.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hoya Lens Hungary Kereskedelmi Zrt. eljárás alá vont vállalkozással szemben vállalkozások közötti összefonódás, versenykorlátozó megállapodás és összehangolt magatartás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban ? tárgyaláson kívül ? meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy, a Hoya Lens Hungary Kereskedelmi Zrt. és optikus kereskedő vállalkozások között 2007. október 28-én létrejött, az OPTICNET hálózat létrehozásában testet öltő egyesülés nem minősül sem összefonódásnak, sem versenykorlátozó megállapodásnak, illetve összehangolt magatartásnak.

A határozat felülvizsgálatát az eljárás alá vont vállalkozás a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.