Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ügyszám: Vj-19/2006.

A Gazdasági Versenyhivatal az RCN West Corona eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

E végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelem előterjesztésének e végzés foganatosítására halasztó hatálya nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.