Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-124/2006/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Siemens AG összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Turbo Group GmbH - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Siemens AG irányítást szerezzen a Turbo Group GmbH felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmező Siemens AG 2006. július 19-én Adásvételi Szerződést kötött a Turbo Group GmbH (a továbbiakban: Turbo) üzletrészei 100 százalékának megvásárlására.

 • 2.

  A kérelmező az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2006. augusztus 2-án benyújtott kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3.

  A Gazdasági Versenyhivatal által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2006. szeptember 15-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 4.

  A Turbo által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Turbo-csoport) turbinák, kompresszorok és ventillátorok gyártásával foglalkozik, termékei valamennyi földrészre eljutnak.

 • 5.

  A Turbo-csoportnak magyarországi tagja nincs, külföldön honos tagjai 2005. évben közel 2 milliárd forint nettó árbevételt értek el a Magyar Köztársaság területén.

 • 6.

  A Siemens AG és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások alkotta vállalkozás-csoport (a továbbiakban együtt: Siemens-csoport)a világ közel 200 országában van jelen az információ és kommunikáció, az automatizálás és irányítás, a villamosenergia-termelés, -átvitel és -elosztás, a közlekedéstechnika, az orvosi szolgáltatások, a világítástechnika, valamint az ingatlanfinanszírozás területén.

 • 7.

  A Siemens-csoport magyarországi tagjai
  - erőművi berendezések, transzformátorok és transzformátor komponensek gyártásával;
  - hírközlési-, számítástechnikai-, eszköz-finanszírozási-, vagyonvédelmi-, ingatlankezelési-, valamint képi diagnosztikai (és ahhoz kapcsolódó) terápiás szolgáltatások nyújtásával; továbbá
  - a csoport külföldön honos tagjai által gyártott áruk magyarországi forgalmazásával, valamint azok szervizelésével
  foglalkoznak.

 • 8.

  A Siemens-csoport külföldön honos tagjai közvetlenül is értékesítenek a Magyar Köztársaság területén, egyebek mellett turbinákat, kompresszorokat és ventillátorokat is.

 • 9.

  A Siemens-csoport magyarországi tagjainak 2005. évi nettó árbevétele, valamint külföldön honos tagjainak a Magyar Köztársaság területén 2005. évben elért nettó árbevétele - a csoporton belüli forgalom nélkül - együttesen mintegy 100 milliárd forint volt.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete a
Turbo-csoport által gyártott áruk piacán.

Turbinák

 • 10.

  A turbinák valamely természetes tüzelőanyag (gáz, olaj és szén) elégetésével keletkező hőhordozó tágulását használják ki forgási energia előállítására. Az egyedi tervezésű turbinák szerkezete összetettebb a standard típusoknál és az általuk termelni képes energiamennyiség is más. A standard turbinák túlnyomórészt egyfokozatúak, míg az egyediek változó számú fokozattal rendelkeznek a megrendelő igénye szerint. A különböző szerkezeti felépítéséből, illetve a hőmérséklet- és nyomás-csökkenés kihasználására vonatkozó eltérő képességből fakadóan a standard turbinák teljesítménye csak körülbelül 5 MW-ig terjed, míg az egyedileg tervezett turbinák teljesítménye körülbelül 5 MW-nál kezdődik.

 • 11.

  A standard és az egyedileg tervezett turbinák energiahatékonyságuk tekintetében is különböznek. Az egyfokozatú turbinának a hőmérséklet- és nyomáscsökkenéssel történő energia átalakítással egyetlen lépcsőben kell megbirkóznia, míg a többfokozatú turbináknak több lépésben teszik ezt. Ez magasabb fordulatszámot eredményez, és ennek megfelelően magasabb fokú hatékonyságot is. A standard turbinák is lehetnek többfokozatúak, de hasonlóan alacsony fokú hatékonysággal működnek, ami abból fakad, hogy a standardizálással elvesznek a többfokozatú felépítésből fakadó hatékonysági előnyök. A standardizálás egyik fő hátránya, hogy a standard turbinák szerkezeti felépítése nincs hatékonyságra optimalizálva. Ezért az egyedileg tervezett turbinákat ott használják, ahol a nagy teljesítmény és a magas energiahatékonyság követelmény. Ugyanazokban az iparágakban alkalmazzák a standard és az egyedileg tervezett turbinákat is, de az ipari folyamat más-más helyén, ezért nem jellemző azok együttes értékesítése.

 • 12.

  A standard és az egyedileg tervezett turbinák ára között abban a teljesítmény kategóriában, amelyikben a teljesítményük elvileg összevethető lenne, körülbelül háromszoros különbség van. A standard és az egyedileg tervezett turbinák árai is világszerte rendkívül hasonlóak, az árhoz képest elenyésző mértékű szállítási költség okán is.

 • 13.

  A Turbo-csoport kizárólag standard turbinákat gyárt, melyek átlagos teljesítménye körülbelül 1 és 2 MW között van. A Siemens csoport ezzel szemben csak egyedileg tervezett turbinákat árusít, melyek túlnyomórészt legalább 10-15 MW teljesítményűek, többfokozatú ipari turbináiknak teljesítménye pedig átlagosan 40 MW.

 • 14.

  Csakúgy, mint a Siemens- és a Turbo-csoport, a többi turbinagyártó vállalkozás is a világ egész területén értékesíti áruit. A főbb további gyártó vállalkozások:
  - a standard turbinák esetében a Dresser-Rand, a Shinoko és az M&M Turbinen-Technik;
  - az egyedileg tervezett turbinák körében a MAN/B+V, az LMZ Leningrád, a Mitsubishi Heavy Industries, a General Electric és a Skoda (az utóbbi három kizárólag Európában).

Kompresszorok

 • 15.

  A kompresszorok olyan munkagépek, amelyek légnemű vagy folyékony anyagok sűrítésére szolgálnak, amely közben lehetőség nyílik az összetevők szétválasztására, állapotváltoztatásra, továbbításra. A szabványos specifikációknak megfelelően előállított standard kompresszorok és a vevői specifikációk alapján gyártott méretezett kompresszorok - a turbinákhoz hasonlóan - a felhasználás céljában, főbb árujellemzőikben és az árban is lényegesen eltérnek egymástól.

 • 16.

  A Siemens-csoport kizárólag méretezett kompresszorokat gyárt, míg a Turbo-csoport elsősorban standard kompresszorokkal van jelen a piacon.

 • 17.

  A kompresszorok szállítási költségei a termék árához képest jelentéktelen mértékűek, ezért a kompresszor gyártó vállalkozások a Siemens- és a Turbo-csoporthoz hasonlóan áruikat a világ egész területén értékesítik. A főbb gyártó vállalkozások:
  - a standard kompresszorok körében az AC Compressors, a Dresser Roots, a FIMA, a MAN/B+V, az Elliott és az Atlas Copco;
  - a méretezett kompresszorok esetében a Siemens-csoporthoz hasonló piaci részesedésű MAN/B+V, továbbá a General Electric, a Mitsubishi Heavy Industries és a Dresser-Rand.

Ventillátorok

 • 18.

  A ventillátorok mechanikus berendezések, amelyek az őket körülvevő levegőnek a más tárgyak elmozdítása nélkül történő mozgatására szolgálnak. A Siemens- és a Turbo-csoport által gyártott ventillátorokat elsősorban az ipar területén használják fel.

 • 19.

  Az ipari ventillátorok szállítási költsége árukhoz képest nem jelentős, ezért a nagyszámú gyártó termékeit - csak úgy, mint a Siemens- és a Turbo-csoport - a világ egész területén forgalmazza.

Forgalmi részesedések

 • 20.

  Az előzőekben ismertetett áruk nagy értékű vásárlása esetén a vevő általában tendert ír ki. A tenderek elnyerésétől függően az egyes vállalkozás-csoportok forgalmi részesedése az egymást követő években jelentős eltéréseket mutat, ezért az alábbi Táblázatban a turbinák és a kompresszorok esetében a 2003-2005. évekre vonatkozó átlagos részesedés szerepel.

  Táblázat

  A Siemens- és a Turbo-csoport részesedése
  az európai és a világméretű forgalomból

  %-ban!

Megnevezés

Siemens-csoport

Turbo-csoport

európai

világméretű

európai

világméretű

Standard turbinák

-

-

50-60

kevesebb, mint 5

Egyedileg tervezett turbinák

40-50

10-20

-

-

Standard kompresszorok

-

-

10-20

10-20

Méretezett kompresszorok

20-30

10-20

kevesebb, mint 1

kevesebb, mint 1

Ipari ventillátorok

kevesebb, mint 5

kevesebb, mint 1

kevesebb, mint 5

kevesebb, mint 5

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 21.

  A TurboGroup GmbH üzletrészeinek a Siemens AG általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 22.

  Az összefonódással érintett vállalkozás-csoportok (Tpvt. 26. § szerint: a Siemens- és a Turbo-csoport tagjai) 2005. évi nettó árbevétele együttesen meghaladta a tízenötmilliárd forintot, ezen belül mindkét vállalkozás-csoporté az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 23.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 24.

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) szerint.

 • 25.

  Az összefonódásban résztvevő két vállalkozás-csoport azonos tevékenysége a turbinák, kompresszorok és ipari ventillátorok gyártása, értékesítése. A Turbo-csoportnak további tevékenysége nincs, a Siemens-csoport további tevékenységeinek pedig nincs olyan kapcsolódása a Turbo-csoporthoz, amely alapján vertikális- vagy portfolió hatások merülhetnének fel.

 • 26.

  A fenti három termékcsoport közül a Versenytanács a turbinák és a kompresszorok esetében - figyelembe véve az árujellemzők és az árak tekintetében meglévő eltéréseket (lásd 10-12., illetve 15. pontok) - a standard és az egyedileg tervezett (méretezett) választékokat egymástól elkülönített árupiacoknak (Tpvt. 14. § (2) bekezdés) minősítette [1] , és szintén elkülönült árupiacnak tekintette az ipari ventillátorokat.

 • 27.

  Az előzőek szerinti árupiacokon a nagyobb vállalkozások a világ egész területén értékesítik (lásd 14., 17. és 19. pontok). Ezért a Versenytanács álláspontja szerint a földrajzi piac (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) valószínűsíthetően világméretű, de még a lehetséges legszűkebb értelmezésben is kiterjed Európa egész területére. [2]

 • 28.

  A 26. és 27. pont szerint meghatározott érintett piacok közül az összefonódás a méretezett kompresszorok és az ipari ventillátorok európai (és világ) piacán jár horizontális hatásokkal.
  Ennek azonban
  - a méretezett kompresszorok esetében a Turbo-csoport minimális (1 százalék alatti);
  - az ipari ventillátorok esetében pedig a Turbo- és a Siemens-csoport együttesen is alacsony (10 százalék alatti)
  piaci részesedése alapján nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai.

 • 29.

  Elvileg származhat portfolió hatás abból adódóan, hogy a Siemens-csoport tevékenységi köre kibővül a standard turbinákkal és kompresszorokkal. Versenyaggályokkal azonban ebből adódóan sem kell számolni, mert
  a) egyrészt a standard kompresszorok esetében a Turbo-csoport érintett piaci részesedése alacsony (20 százalék alatti);
  b) másrészt pedig a standard turbinákra (melyekből a Turbo-csoport érintett piaci részesedése magas), csak egészen kivételesen jelentkezik az egyedi tervezésű turbinákkal együttes kereslet.

 • 30.

  Káros konglomerátum hatások szintén nem valószínűsíthetők, mert a Turbo-csoport vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete jelenleg is kedvező.

 • 31.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

V.

Az összefonódás engedélyezésének nyilvánvalósága

 • 32.

  A Tpvt. 63.§ (3) bekezdésének ac) pontja szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 napon belül kell meghozni, amennyiben "az engedély a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg", mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján az eljárási díj összege kettőmillió forint. Amennyiben az engedély megadása nem nyilvánvaló vagy a Tpvt. 30. § (1) bekezdésén alapul, akkor a határozatot a Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pontja alapján 120 napon belül kell meghozni, mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján - a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetett kettőmillió forinton felül - további nyolcmillió forint eljárási díjat kell fizetni a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül.

 • 33.

  Arra nézve a Tpvt. nem tartalmaz rendelkezést, hogy az összefonódás mely esetben minősül olyannak, amely "a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg". A Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac) pontja szerinti (egyszerűsített) és a b) pont szerinti (teljeskörű) eljárásban elbírálható összefonódások megkülönböztetésekor a Versenytanács - a saját több éves gyakorlatát tükröző - Közleményből indul ki.

 • 34.

  A jelen ügy szempontjából releváns horizontális hatással (lásd 28. pont) összefüggésben a Közlemény szerint akkor alkalmazható az egyszerűsített eljárás, ha nincs olyan érintett piac, amelyen az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoportok együttes részesedése meghaladja a 20 százalékot (Közlemény 14.ii.a. pont). A Közlemény 14.iii. pontja alapján valamely érintett piacon 20 százalékot meghaladó együttes piaci részesedés esetén is alkalmazható azonban az egyszerűsített eljárás, ha az összefonódás következtében a piaci koncentráció növekedése ezen az érintett piacon csekély mértékű. E pont alapján akkor engedélyezhető egyszerűsített eljárásban az összefonódás, ha:
  a) az ezen az érintett piacon legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező érintett vállalkozás-csoport figyelmen kívül hagyásával az összefonódásban érintett többi vállalkozás-csoport együttes piaci részesedése ezen az érintett piacon nem haladja meg az 5 százalékot; és
  b) ezen az érintett piacon van az összefonódásban résztvevő legnagyobb vállalkozás-csoporthoz hasonló piaci részesedésű versenytárs vállalkozás; és
  c) az összefonódás a lehetséges verseny lényeges csökkenését sem eredményezheti, mert alappal feltételezhető, hogy a jelenleg alacsony piaci részesedésű vállalkozás részesedése a jövőben sem növekedhet érezhetően.

 • 35.

  A Siemens- és a Turbo-csoport együttes piaci részesedése az európai- és a világpiacon sem éri el a 20 százalékot. A méretezett kompresszorok esetében ugyan meghaladja az együttes piaci részesedés a 20 százalékot, azonban a 34. a-c) pontban foglalt feltételek mindegyike teljesül, mert
  - a Turbo-csoport részesedése nem éri el az 5 százalékot;
  - van a Siemens-csoporthoz hasonló piaci részesedésű vállalkozás (lásd 17. pont); továbbá
  - a nagyszámú piaci szereplőre tekintettel nem valószínűsíthető, hogy a Turbo-csoport az összefonódás nélkül jelentősen képes lenne piaci részesedését növelni.

 • 36.

  Mindezek alapján a Versenytanács a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját.

 • 37.

  Az érintett földrajzi piac meghatározása (lásd 27. pont) és a Közleményben foglaltak összefüggéseit illetően a Versenytanács az alábbiakra hívja fel a figyelmet. A Tpvt. 1. § értelmében a Gazdasági Versenyhivatal egy összefonódásnak kizárólag a magyar piacon jelentkező hatásait értékelheti. Ebben (a "jogi") értelemben tehát az érintett földrajzi piac nem lehet szélesebb, mint a Magyar Köztársaság területe. Ha azonban a földrajzi piac "közgazdasági" értelemben ennél szélesebb, akkor a magyar piacon jelentkező versenyhatások értelemszerűen csak ezen szélesebb földrajzi piac viszonyai alapján ítélhetők meg. Ezért abban az esetben, ha - mint a jelen ügyben - a Magyar Köztársaság területénél szélesebb földrajzi piacra nézve a Közlemény 17-18. pontjai szerinti módon rendelkezésre állnak a piaci részesedésekre vonatkozó adatok, akkor a Versenytanács azok alapján dönt az egyszerűsített eljárás alkalmazhatóságáról.

VI.

Eljárási kérdések

 • 38.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintot előzetesen lerótta.

 • 39.

  A Versenytanács határozatát - a Tpvt. 73. § (2) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 40.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. október 19.


Jegyzetek

 • :: d1e556

  A kompresszorok esetében ez összhangban áll az Európai Bizottság határozataival: COMP/M.2224 (Siemens/Demag Krauss-Maffei); COMP/M.1922 (Siemens/Bosch/Atecs).

 • :: d1e574

  Ez a megközelítés a turbinák esetében összhangban áll az Európai Bizottság COMP/M.3148 (Siemens/Alstom Gas and Steam Turbines) határozatában foglaltakkal.