Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-207/2005/26

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Euro Credit Consulting Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, az eljárás alá vont a 2005. évben fogyasztói csoportokat szervező, működtető tevékenységét egyes reklámjaival a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartással népszerűsítette.

A Versenytanács a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartás további folytatását a határozat kézhezvételétől megtiltja.

A Versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat 17.500.000 Ft (Tizenhétmillió-ötszázezer forint) bírság megfizetésére, amelyet oly módon köteles részletekben teljesíteni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára, hogy 2006. június 15-ig 2.500.000 Ft (Kettőmillió-ötszázezer forint) részletet, majd ezt követően 2006 július, augusztus, szeptember, október és november havának 15. napjáig további havi 3.000.000 Ft (Hárommillió forint) részletet köteles fizetni. Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás - egy összegben - esedékessé válik.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A határozat indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

Az ügyben utóvizsgálati eljárás keretében született döntés: Vj-207/2005