Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-37/2005/52.
Ikt.sz: AM/283/2006/10.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Váradi Sat Kft. (Környe) I. rendű, valamint a VIVAnet Kft. (Budapest) II. rendű eljárás alá vontakkal szemben, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt lefolytatott versenyfelügyeleti eljárásban hozott, Vj-37/2005/47. sz. határozatának végrehajtása tárgyában indított utóvizsgálat során meghozta az alábbi

határozatát

A Versenytanács megállapítja, hogy az I. rendű eljárás alá vont a határozatban foglalt rendelkezést önként teljesítette.

A Versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

I.

 • 1)

  A Gazdasági Versenyhivatal (továbbiakban: GVH) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 70. §-a alapján, 2005. március 9-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Váradi Sat Kft. és a VIVAnet Kft. vállalkozások ellen, miután észlelte, hogy a VIVAnet Kft. által a Váradi Sat Kft. kábeltelevíziós hálózatán nyújtott Internet szolgáltatás előfizetőinek a Váradi Sat Kft. vezetékes műsorelosztó szolgáltatását is igénybe kell venniük. E magatartás sérthette a Tpvt. 21. § gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmára vonatkozó rendelkezéseit.

 • 2)

  A Versenytanács a 2006. április 20-án kelt, Vj-37/2005/47. számú határozatában megállapította, hogy a Váradi Sat Kft. a Tpvt. 21. § f) pontjába ütköző módon visszaélt a Környére, Vértessomlóra, illetve Kecskédre vonatkozóan megállapított gazdasági erőfölényével azáltal, hogy hálózatában a VIVANet Kft. Internet szélessávú hozzáférési szolgáltatása igénybevételének előfeltételéül a saját kábeltelevíziós programcsomagjára történő előfizetést kötötte ki. Ezzel egyidejűleg a jogsértő szerződéses kikötés alkalmazását a határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül megtiltotta.

 • 3)

  A vizsgáló a 2005. évi LXVIII. törvény 61. § (3) bekezdése szerint alkalmazandó Tpvt. 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján a kiszabott kötelezettség teljesítésének ellenőrzése érdekében utóvizsgálat indításáról határozott.

II.

 • 4)

  A Versenytanács által megállapított jogsértő állapot megszüntetése érdekében a Váradi Sat Kft-nek előbb módosítania, majd engedélyeztetnie kellett a vezetékes műsorelosztó szolgáltatásra készített Általános Szerződési Feltételeit az arra - az elektronikus hírközlésiről szóló 2003. évi C. törvény 130. §- a alapján - hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Nemzeti Hírközlési Hatósággal, oly módon, hogy abból a Versenytanács által kifogásolt magatartást kiváltó szerződéses kitétel kikerüljön, ezzel egyidejűleg pedig az előfizetők számára lehetővé váljon, hogy a Váradi Sat Kft. hálózatán elérhető kábeltelevíziós és Internet hozzáférési szolgáltatásokat külön-külön is igénybe vehessék.

 • 5)

  A benyújtott iratok alapján (Vj-37/2005/49-50. sz. iratok) megállapítható, hogy a Váradi Sat Kft. ezen kötelezettségének a GVH által előírt határidőn [1] belül eleget tett. A kifogásolt szerződési kitételt általános szerződési feltételeiből kiiktatta, a GVH által jogsértőnek talált árukapcsolást megszüntette.

III.

 • 6)

  A vizsgáló jelentése alapján a Versenytanács megállapította, hogy a Váradi Sat Kft. a Versenytanács határozatában előírt kötelezettséget teljesítette, ezért a Tpvt. 76. § (3) bekezdésének a) pontja szerint az utóvizsgálatot megszüntette.

 • 7)

  A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét a Tpvt. 82. § (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2006. november 5.


Jegyzetek

 • :: j01

  A határozat kézhezvételére az eljárás alá vont Váradi Sat Kft. részről 2006. április 27-én került sor, a módosítások nyilvántartásba vételére az ügyben illetékes Nemzeti Hírközlési Hatóság Budapesti Igazgatósága részéről 2006. július 12-én, 2006. június 1-i visszamenőleges hatállyal került sor.