Vj-80/2005/17

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Private Tel Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, az eljárás alá vont a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor azt állította, hogy
- az általa forgalmazott hívókártyák alkalmazásával érhetők el a legkedvezőbb árak nemzetközi hívások esetén,
- a szolgáltatása a legjobb minőségű,
- Magyarország legnagyobb hívókártya-forgalmazója,
- az "ingyenes behívószám" alkalmazása esetén a fogyasztót nem terheli ellenszolgáltatás.

A Versenytanács a jogsértő magatartás további folytatását a határozat kézhezvételétől számított 30 nap elteltével megtiltja.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel lehet kérni.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal annak vizsgálatára indított versenyfelügyeleti eljárást a Private Tel Kft. ellen, hogy az eljárás alá vont az általa forgalmazott hívókártyák egyes reklámjaival a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) III. fejezete rendelkezéseinek a megsértésére alkalmas magatartást tanúsított-e.

I.

Az eljárás alá vont, a hívókártyák piaca

 • 1.

  A beszédcélú kommunikációs szolgáltatások nyújtása jelenleg három különböző műszaki megoldással valósítható meg: vezetékes távbeszélő hálózat segítségével, mobil hálózaton keresztül, valamint VoIP-technológia révén (VoIP: Voice Over Internet Protocol, Internet-protokoll alapú hangszolgáltatás).

 • 2.

  Az eljárás alá vont VoIP-techológia alkalmazásával kínálja előre fizetett hívókártyák megvásárlásával igénybe vehető szolgáltatásait. A kártyákon az eljárás alá vont több behívószámot tüntet fel. Ha a fogyasztó az egyik behívószámot egy vezetékes előfizetői hozzáférési pontról vagy nyilvános telefonról hívja fel, akkor egy kapcsolóközpont fogadja a hívást. Ezt követően a gépi operátor elkéri a kártya PIN-kódját, majd ellenőrzi, hogy a PIN-kódhoz tartozó kártya nincs-e bármi okból korlátozva. Ha a kártyán szereplő egyenleg alkalmassá teszi azt a használatra, a fogyasztó beütheti a hívni kívánt telefonszámot. Ezután a rendszer elkezdi felépíteni a kapcsolatot a két végpont között oly módon, hogy a beszédhangot egy gateway segítségével átvezérli az internetre, annak egyidejű digitalizálásával. Az eljárás alá vont szolgáltató partnerei segítségével a hívás megérkezik a célországban üzemeltetett állomásra, s az ott elhelyezett gateway ezek után a digitális adatcsomagot újra analóg hanggá alakítja. A számlázó rendszer a felépített kapcsolat alapján létrejött beszélgetés után számláz.

 • 3.

  A behívásos telefonkártyák piacán az eljárás alá vont három telefonkártyával van jelen, a "Telecard", a "TikTakTalk" és a "NoLimits" kártyákkal.

"Telecard" kártya

"TikTakTalk" kártya

NoLimits" kártya

rendelkezésre álló opciók

a 06 80-as zöld behívószám vagy a helyi tarifával hívható behívószám

a 06 80-as zöld behívószám vagy a helyi tarifával hívható behívószám

a 06 80-as zöld behívószám vagy a helyi tarifával hívható behívószám

számlázás időegysége

másodperc alapon

3 perces egységekben

3 perces egységekben

vásárolható kártyák

1.000, 2.000, 5.000 Ft-os kártya

1.000, 2.000, 5.000 Ft-os kártya (a fogyasztó az 5.000 Ft-os kártya esetén 5.500 Ft egyenlegű kártyát kap)

1.000, 2.000, 5.000 Ft-os kártya (a fogyasztó az 5.000 Ft-os kártya esetén 5.500 Ft egyenlegű kártyát kap)

a kártyák teljes egészében lebeszélhetők?

igen

igen

igen

az egyenleg felhasználási ideje

a hívás kezdeményezésétől számított 6 hónap

a hívás kezdeményezésétől számított 6 hónap

a hívás kezdeményezésétől számított 6 hónap

az aktuális tarifatáblázat elérhetősége

www.telecard.hu

www.tiktaktalk.hu

www.nolimits.hu

A kártyákon feltüntetett ingyenes behívószám alkalmazásával az adott kártya akár közönséges utcai telefonkészülékről is használható anélkül, hogy a fogyasztónak helyi telefonkártyát kellene vennie vagy (pénz)érmét kellene bedobnia a készülékbe. Ebben az esetben az eljárás alá vont percenként +15 Ft-ot von le az egyenlegről.

 • 4.

  A hívókártyák piacán több vállalkozás (eTel Magyaroszág Kft., Euroweb Kft., Global Reach Kft., Magyar Telekom Rt., Micronet Kft., Telefound Kft. stb.) van jelen. A vállalkozások között kiélezett árverseny zajlik, amelynek következtében a telefonbeszélgetésekért fizetendő díjak mértéke folyamatosan változik. Az előre fizetett hívókártyák piaca 700 millió és 1 milliárd forint közötti összegre tehető.

 • 5.

  A 2002-ben alakult eljárás alá vont nettó árbevétele a 2004. évben mintegy 124 millió forint volt, amely kizárólag a kártyák értékesítéséből származott.

II.

Az eljárás alá vont vizsgált magatartása

 • 6.

  Az eljárás alá vont több csatornán reklámozza termékeit.

 • 7.

  www.hivokartya.hu honlap

  Az eljárás alá vont termékeit népszerűsítő honlapján a következők olvashatók:
  "A Private Tel Kft. mint Magyarország legnagyobb hívókártya-forgalmazója, az alábbi csúcsminőségű kártyákat kínálja az Ön figyelmébe:"
  "TikTakTalk: A legolcsóbb és leghosszabb beszélgetések! 3 perc alapú számlázás!"
  "NoLimits: A legjobb minőség és árak az 1 perces számlázású kártyák között!"

 • 8.

  www.telecard.hu honlap

  A honlapon az általános tájékoztatás a következőt közli a fogyasztóval:
  "Nemzetközi hívás esetén akár 70%-os megtakarítás, ingyenes behívószám. A 06 80 98 00 98-as zöld számunk továbbra is elérhető az ország egész területéről. Kérjük, hogy zöld számunk hívásának költségéről a `percdíjak` menüpont alatt tájékozódjon, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat."
  A "percdíjak" menüpont alatt az ingyenes behívószám kapcsán az alábbiak szerepelnek:
  "A 06 80-as behívószám használata esetén +15 Ft/perc vonódik le egyenlegéről."

 • 9.

  www.tiktaktalk.hu honlap

  A honlapon általános tájékoztatásként a következő olvasható:
  "Nemzetközi hívás esetén akár 90%-os megtakarítás, ingyenes behívószám. A hívás számlázása 3 perc alapú, azaz minden megkezdett 3 percnyi időegység levonásra kerül."
  A "percdíjak" menüpont alatt az ingyenes behívószám kapcsán a következők szerepelnek:
  "A 06 80-as behívószám használata esetén +15 Ft/perc vonódik le egyenlegéről."

 • 10.

  www.nolimits.hu honlap

  A honlapon általános tájékoztatásként az alábbi kerül elhelyezésre:
  "Your choice, best choice, best prices!"
  "Nemzetközi hívás esetén akár 90%-os megtakarítás, ingyenes behívószámon is igénybe vehető. A hívás számlázása 1 perc alapú, azaz minden megkezdett 1 percnyi időegység levonásra kerül."
  A "percdíjak" menüpont alatt az ingyenes behívószám kapcsán a következő szerepel:
  "A 06 80-as behívószám használata esetén +15 Ft/perc vonódik le egyenlegéről."

 • 11.

  Eladóhelyi (POS) reklámanyagok

  Az eljárás alá vont mintegy 400 viszonteladóval áll szerződésben, s kb. ezer értékesítési helyen érhetők el az általa forgalmazott telefonkártyák. Az eljárás alá vont folyamatosan ellátja a viszonteladókat szórólapokkal, A4 méretű poszterekkel és ún. vynil matricákkal. Ez utóbbiak csak figyelemfelkeltő jellegűek, azt kommunikálják a fogyasztó felé, hogy az eljárás alá vont kártyái az adott értékesítési ponton megvásárolhatók.

  • 1.

   A "Telecard" kártya szórólapja

   Az A4 méretű, három részre hajtogatott szórólap első oldalán egyebek között a következők láthatók:
   - a szórólap fekete-sárga-narancssárga színvilágától elütően az anyag bal felső sarkában piros alapon fehér színben a "1st" jelzés, , valamint apró betűvel a "Top Quality - Kiváló minőség" felirat,
   - "Külföldről is INGYENES behívóval!" mondat a szórólap közepén,
   - a szórólap alsó harmadában, az előzőnél jóval kisebb betűmérettel a "Zöldszám hívása plusz 15 Ft/perc. Toll free number is plus 15 Ft/min." közlés.

   A szórólap belső oldalán az árlista szerepel, illetve a külföldi behívószámok listája, valamint magyar és angol nyelvű kiegészítő információk, továbbá több nyelven (angol, kínai, francia stb.) használati utasítás. Csak magyarul kerül közlésre, hogy "zöldszámunk hívása plusz 15 Ft/perc."

  • 2.

   A "TikTakTalk" kártya szórólapja és posztere

   A szórólap első oldalán egyebek között a következők láthatók:
   - "Legalacsonyabb percdíjak! Lowest prices available!"
   - (kisebb betűkkel) "Ingyenes behívószámunk hívása esetén plusz 15 Ft-tal terheljük egyenlegét percenként. Using our toll-free dial-in number charges your account with 15 Ft/min."

   A szórólap alsó negyedében piros alapon fehér színben szerepel a "1st" jelzés, valamint apró betűvel a "Top Quality {- Kiváló minőség" felirat. A szórólap belső felén a külföldi behívószámok felsorolása, valamint a kártya hét nyelven közzétett használati utasítása olvasható. A szórólap hátsó oldalán "Legalacsonyabb percdíjak! Lowest price available!" közlés olvasható. Alatta magyarul és angolul szerepel a 3 perces számlázási egységre való utalás, valamint az, hogy az eljárás alá vont az árváltoztatás jogát fenntartja, a legfrissebb árak a www.tiktaktalk.hu címen vagy az ügyfélszolgálat telefonszámán ismerhetők meg.

   A poszteren közlésre kerül, hogy
   - "Legalacsonyabb percdíjak! Lowest price available!"
   - (kisebb betűkkel) "Ingyenes behívószámunk hívása esetén plusz 15 Ft-tal terheljük egyenlegét percenként. Using our toll-free dial-in number charges your account with 15 Ft/min,"
   - "nemzetközi hívás esetén akár 90%-os megtakarítás."

  • 3.

   A "NoLimits" kártya szórólapja
   A szórólap első oldalán a következők szerepelnek:
   - "Your choice, best choice, best prices!"
   - az oldal alján apró betűvel "ingyenes behívóval is használható, +15 Ft/perc/free dial-in number also available, +15 Ft/min"
   A szórólap hátoldalán az alábbiak olvashatók:
   - "Your choice, best choice, best prices!"
   - "A legjobb percdíjak!"

III.

A vizsgálati jelentés

 • 12.

  A vizsgáló kiemelte, az eljárás alá vont mind honlapján, mind pedig kommunikációs anyagaiban több ízben és az áruk több tulajdonságára vonatkoztatva használ piacelsőségi állításokat. A piacelsőséget, abszolút elsőbbséget kifejező felsőfokú jelző esetében a jelző megalapozottságát a vállalkozásnak valamennyi versenytárssal szemben bizonyítania kell. Az elsőséget hangsúlyozó kifejezést csak abban az esetben lehet a reklámban alkalmazni, ha annak valóságtartalmát a reklámozó hitelt érdemlően igazolni tudja.

  A telefonkártyákat forgalmazó vállalkozások gyakran változtatják percdíjaikat, amelyeket általában honlapjaikon tesznek közzé. A percdíjak változása gyakran gyorsabb, mint ahogy az értékesítési pontokon a fogyasztók számára elérhető kommunikációs anyagokat vissza lehetne vonni. A vizsgáló arra is felhívta a figyelmet, hogy egy-egy behívós telefonkártyán több mint 50 hívásirány szerepel, vagyis egy vállalkozás csak akkor használhatna piacelsőségi jelzőt, amennyiben bizonyíthatóan minden hívásirányba a legalacsonyabb/legjobb percdíjat biztosítaná fogyasztói számára. Mindez azt eredményezi, hogy a telefonkártyát forgalmazó vállalkozások esetén a megalapozott piacelsőségi állítás használata szinte teljes mértékben kizárt.

 • 13.

  Az ingyenes behívószámról való tájékoztatás kapcsán a vizsgáló jelezte, a szóróanyagokon és a honlapon is arról tájékoztatja az eljárás alá vont a fogyasztókat, hogy szolgáltatása ingyenes behívószámon is elérhető. A "Telecard" kártya szórólapján nagy betűvel, a szórólap közepén látható az ingyenes behívószámra történő utalás, ugyanakkor az, hogy az ingyenes behívószám esetén a percdíjak 15 Ft-tal nőnek, jóval kisebb betűméretben a szórólap alján látható. Az ingyenes behívószám a honlapon is feltüntetésre kerül, ám csak a "Telecard" kártyára vonatkozó információk között jelenik meg az a figyelmeztetés, miszerint a fogyasztó számára további információ érhető el a "percdíjak" menüpontban.

  Megjegyezte, az "ingyenes behívószám" és a "toll-free number" két kifejezés nem feleltethető meg maradéktalanul egymásnak. Az, hogy a hívás díja a telefonkártya egyenlegéről kerül levonásra, az "ingyenes" kifejezés használatán kívül más módon is kommunikálható lenne a fogyasztók felé.

 • 14.

  Mind az eljárás alá vont szórólapjain, mind pedig a honlapon megjelenik a következő kifejezés: "Akár ...%-os megtakarítás!". Nem egyértelmű, hogy a %-os arány milyen bázishoz viszonyítandó, valamint az sem, hogy mi a kedvezmény kiszámításának metódusa. A megtakarításra való felhívás a vizsgáló álláspontja szerint alkalmas lehet arra, hogy az alapján a fogyasztók téves következtetéseket vonjanak le az eljárás alá vont termékének árát illetően.

 • 15.

  A szórólapokon a magasabb percdíjú "ingyenes" behívószámra való figyelmeztetés, valamint számlázási egységekről való tájékoztatás csak magyar és angol nyelven található meg. Mivel a behívós telefonkártyák olyan külföldiek számára is elérhetőek, akik nem feltétlenül beszélnek angol nyelven, a kétnyelvű tájékoztatás nem alkalmas a Tpvt. 8.§-ában megfogalmazott követelmények kielégítésére.

  A Tpvt. nem tesz különbséget a magyar és külföldi fogyasztók között a vállalkozásokra háruló tájékoztatási kötelezettség szempontjából. Különösen igaz ez olyan áru esetében, amely áru külföldiek számára is elérhető és általuk is keresett.

  Az eljárás alá vont telefonkártyáit külföldiek is vásárolják, amelyet az is alátámaszt, hogy a reklámanyagok magyar és angol nyelven készültek, illetve a "Telecard" és a "TikTakTalk" szórólapján hét nyelvű használati utasítás is található. Ez utóbbi körülmény a vizsgáló álláspontja szerint arra enged következtetni, hogy az eljárás alá vont az ezen a hét nyelven beszélő fogyasztók számára is kínálja telefonkártyáit, amely esetben viszont leszögezhető, hogy ezen fogyasztók esetében a tájékoztatás hiányos.

 • 16.

  A vizsgáló jogsértés megállapítását javasolta, bírság kiszabásának mellőzésével.

  A vizsgáló - az eljárás alá vont által vállalt önkéntes jogkövetés (a piacelsőségi állítások alkalmazásának megszüntetése és a tájékoztatási hiányosságok pótlása) esetére - indítványozza továbbá az eljárás szüneteltetését. A vizsgáló álláspontja szerint a szüneteltetés és az azt követő utóvizsgálat alkalmazásával elérhető az, hogy a telefonkártyák hirdetéseiben foglaltak megfeleljenek a Tpvt. 8.§-ában írottaknak.

IV.

Az eljárás alá vont védekezése

 • 17.

  Az eljárás alá vont hangsúlyozta, már a versenyfelügyeleti eljárás során ígéretet tett a kifogásolt felsőfokú jelzők használatának megszüntetésére, illetve a honlapok átszerkesztésére. Piacelsőséget hangsúlyozó, illetőleg felsőfokú kifejezéseket a jövőben nem kíván használni, ennek tükrében módosította nyomdai termékeit, illetve honlapjait. A 2005 augusztusában nyomott szórólapokon már nem találhatók felsőfokú jelzők, illetve a "1st" jelzés sem. Minden felsőfokú jelzőt levette az újonnan nyomtatott szórólapokról. Az új szórólapok terítésével egyidejűleg megkezdte a régiek kivonását a piacról. Szórólapjait és az internetes honlapokat az előzetes álláspont kézhezvételét megelőzően megváltoztatta.

  Mivel az "ingyenes behívószám" kifejezés is kifogás alá esett, a következő nyomdai munkánál ezt is haladéktalanul korrigálja. Az ingyenes behívószám helyett a jövőben a zöld behívószám kifejezést fogja használni.

 • 18.

  Az idegen nyelven történő tájékoztatás problémájával kapcsolatban előadta, ügyfélszolgálatára egyetlen olyan bejelentés, illetve hívás sem érkezett, amely hiányolta volna egy adott idegen nyelv feltüntetését a nyomdai anyagokon. Egy szórólapon a rendelkezésre álló hely véges volta miatt csak angol nyelven tájékoztatja a vásárlókat. Az érintett hét nyelven pontosítani fogja a zöld behívószám használatának költségét, ugyanakkor az nem vitatható, hogy lehetetlen az összes, a földrajzi piacra látogató külföldi vásárló számára anyanyelven ismertetőt biztosítani, ilyen jogszabályi kötelezettsége nincs.

 • 19.

  Az "akár ...%-os megtakarítás" közlés kapcsán előadta, a szokásos vezetékes telefonszolgáltatók percdíjait vette figyelembe. A vásárlók a telefonszolgáltatással kapcsolatban elsősorban a saját vezetékes szolgáltatóik áraira gondolnak, így a fenti állítás, amelyet a számok igazolnak, véleménye szerint nem megtévesztő.

 • 20.

  Az eljárás alá vont a jogsértést nem vitatta. Az önkéntes jogkövető magatartás tanúsítása és vállalásai tükrében kéri a bírság kiszabásának mellőzését, arra is tekintettel, hogy az esetleges bírság a vállalkozás folytatását lehetetlenné tenné, fennmaradása veszélybe kerülne. Kérte továbbá az eljárás szüneteltetését, amelynek érdekében kész vállalásokat tenni arra, hogy módosítja reklámjait.

V.

Jogi háttér

 • 21.

  A Tpvt. 1.§-ának (1) bekezdése értelmében a törvény hatálya kiterjed a természetes és a jogi személynek, valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak - ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is a VI. fejezetben szabályozott magatartások kivételével - a Magyar Köztársaság területén tanúsított piaci magatartására, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik. E törvény hatálya alá tartozik továbbá - a II-III. fejezetekben szabályozott magatartások kivételével - a vállalkozás külföldön tanúsított piaci magatartása is, ha annak hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet.

  A Tpvt. 8.§-a (1) bekezdésének első mondata szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Ugyanezen cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

  A Tpvt. 9.§-a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

  A Tpvt. 75.§-ának (1) bekezdése szerint az eljáró versenytanács a hivatalból indult eljárás szünetelését rendelheti el, ha a vizsgált magatartás a verseny szabadságát vagy tisztaságát csekély fokban veszélyezteti, és az eljárás alá vont ügyfél vállalja, hogy a) tartózkodik e magatartás folytatásától, valamint b) kárveszély esetén megteszi a kár megelőzéséhez szükséges intézkedéseket vagy megfelelő intézkedéseket tesz a már bekövetkezett jogsértés orvoslása érdekében. A (2) bekezdés előírja, az eljárás szünetelésének időtartamát az eljáró versenytanács határozza meg, az azonban nem haladhatja meg a hat hónapot.

  A Tpvt. 77.§-a (1) bekezdésének d) és f) pontja értelmében az eljáró versenytanács határozatában megállapíthatja a magatartás törvénybe ütközését, illetve megtilthatja a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását.

  Az eljáró versenytanács a Tpvt. 78.§-ának (1) bekezdése alapján bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a Tpvt. rendelkezéseit megsérti. A bírság összege legfeljebb a vállalkozás előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet. A (2) bekezdés szerint a bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen a jogsérelem súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértéssel elért előnyre, a jogsértő felek piaci helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítő együttműködő magatartására, a törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítására - tekintettel kell meghatározni. A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka, a fogyasztói érdekek sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja meg.

VI.

A Versenytanács döntése

Általános szempontok

 • 22.

  A Tpvt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartások tilalmazásával a gazdasági versenyt oly módon óvja, hogy nem engedi tisztességtelenül befolyásolni a fogyasztói döntés mechanizmusát. A tisztességtelen befolyásolás kihat vagy kihathat a fogyasztók versenytársak, illetve az azonos vagy egymást ésszerűen helyettesítő termékek közötti választásának a folyamatára, s ezáltal a verseny alakulására.

 • 23.

  Általános követelményként fogalmazódik meg, hogy a nyereség és vagyonszerzés céljából gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnak a magáról vagy termékeinek lényeges tulajdonságáról adott, fogyasztóknak szóló tájékoztatása igaz és pontos legyen.

 • 24.

  A fogyasztók megtévesztése a termék lényeges tulajdonságára vonatkozó bármilyen valótlan tényállítás révén megvalósul.

 • 25.

  A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolását tiltó rendelkezéseknek nem tényállási eleme sem a fogyasztóknak okozott sérelem megvalósítása, sem a fogyasztói panaszok rendelkezésre állása. A jogsértő magatartás megvalósításához tehát nincs szükség a megtévesztés bekövetkezését megállapító konkrét fogyasztói panaszra. A jogsértés megállapíthatósága kapcsán a fogyasztói panaszok léte vagy hiánya nem bír jelentőséggel, mivel fogyasztói panaszok hiányában is tanúsítható a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartás.

 • 26.

  A jogsértő tájékoztatás akkor is megvalósul, ha a fogyasztóknak utóbb módjuk van a teljes körű valós információ megismerésére, a Tpvt. ugyanis a fogyasztók tisztességtelen befolyásolására alkalmas tájékoztatást tilalmazza, e sérelem pedig a jogsértő információk közreadásával befejeződik.

 • 27.

  A reklámok megfogalmazása nem alapulhat azon az elven, hogy az ésszerűen eljáró fogyasztónak (eleve) ellenőriznie kell, hogy az adott reklám állítása megfelel-e a valóságnak, illetve az más módon esetleg megtévesztő-e.

  Amint azt a Versenytanács a Vj-140/2002. számú ügyben hozott határozatában leszögezte, egy reklám nem alapozhat arra, hogy a tartalma szabadon meghatározható, bármit állíthat, mivel a fogyasztónak ésszerűen kell eljárnia, s ő ellenőrizze, hogy a reklám állítása megfelel-e a valóságnak. A Vj-194/2004. számú ügy kapcsán a Versenytanács kifejtette, egy ilyen elvárás a fogyasztókra helyezné a vállalkozás jogsértő magatartása elhárításának terhét, illetve azt tételezné fel, hogy a fogyasztóknak eleve kételkedniük kell az egyébként nagy költséggel, éppen az áru eladása, vagyis a vállalkozás érdekében megjelentetett reklámban.

  A Versenytanács megítélése szerint tehát nem szolgálhat a vállalkozások versenyjogi mentesülésére az arra történő hivatkozás, hogy a fogyasztó kellő távolságtartással kezelje a reklámokat, a fogyasztó járjon el ésszerűen, a fogyasztó tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a reklámok állításait - további tájékozódással - ellenőrizze. Ez a szemlélet magában hordozza a tisztességes verseny egyik alapelemének, a bizalomnak, a piaci szereplők állításaiba vetett hitnek az intézményesített megkérdőjelezését.

 • 28.

  A Tpvt. a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartások körében nem tesz különbséget a magyar és külföldi fogyasztók között az adott magatartást a Magyar Köztársaság területén tanúsító vállalkozásokra háruló tájékoztatási kötelezettség szempontjából, s ez különösen igaz olyan Magyarországon forgalmazott áru esetében, amely áru külföldiek számára is elérhető, illetve azt számukra kifejezetten, célzottan kínálják is. E körben nemcsak a magyarul, hanem a más nyelven közzétett reklámok, tájékoztatások is versenyjogi értékelés tárgyai lehetnek. Mindazonáltal a Versenytanács szerint ez a jelen esetben nem jelenti azt, hogy az eljárás alá vont reklámanyagaiban minden, az általa forgalmazott kártyát vásárló fogyasztók által beszélt nyelven köteles lenne a kártyák igénybevételének lényeges feltételeit közölni. Még az egyes anyagokban a kártyák használata menetének ismertetése során alkalmazott valamennyi nyelven sem kell közzétennie minden lényeges információt. Nem vonatkozik ugyanakkor ez az angol nyelvű tájékoztatásra, amely nyelvet a reklámtevékenység során is alkalmazza az eljárás alá vont, azon részletes információkat tesz közzé.

Felsőfokú jelzők alkalmazása

 • 29.

  Az eljárás alá vont több fogyasztóknak szóló tájékoztatásában (reklámjában) alkalmazza a "legolcsóbb", a "legjobb árak", a "legjobb percdíjak", a "legalacsonyabb percdíjak", "lowest price", "best prices" kifejezéseket (a 7., 11.2. és 11.3. pontjában ismertetett reklámok), amelyek fogyasztók által fogott üzenete egyértelmű: az eljárás alá vont valamennyi versenytársához képest a legalacsonyabb árakat alkalmazza.

  Az árak mértékére, legalacsonyabb voltukra vonatkozó állítások kétségtelenül alkalmasak a fogyasztói döntések befolyásolására.

 • 30.

  Az eljárás alá vont több reklámban fogalmaz meg olyan állítást, amely szerint az általa nyújtott szolgáltatás a "legjobb minőségű", illetve arra - a minőségre utaló szövegkörnyezetben - a "1st" jelölést alkalmazza (7., 11.1. és 11.2. pontban ismertetett reklámok). Ez utóbbival összefüggésben a Versenytanács kiemeli, a "1st" jelölés szerepeltetése olyan tájékoztatásnak minősül, amely a termék értékesítését kívánja előmozdítani. A "1st" jelölésnek önmagában rangsort, elsőbbséget jelölő értelme van, amely csak más versenyző termékek viszonyában bír tartalommal. Az eljárás alá vont a termékein feltüntetett "1st" jelöléssel és a "Top Quality - Kiváló minőség" felirattal azt az üzenetet közvetítette a fogyasztók felé, hogy a termék a versenyző termékek rangsorában a minőség szempontjából az első helyen található.

  A szolgáltatás minőségével kapcsolatos állítások szintén alkalmasak a különböző hívókártyák közötti választásban megmutatkozó fogyasztói döntés befolyásolására.

 • 31.

  Az eljárás alá vont a www.hivokartya.hu internetes oldalon (lásd a 7. pontot) azt közli a fogyasztókkal, hogy Magyarország legnagyobb hívókártya-forgalmazója.

  A piaci vezető szerep a fogyasztók számára azt jelzi, hogy az adott vállalkozás sikeres, a fogyasztók által kedvelt szereplője a piacnak, így az erre vonatkozó állítás alkalmas a fogyasztói döntések befolyásolására.

 • 32.

  Önmagában nem kifogásolható egy termékre vagy vállalkozásra vonatkozó felsőfokú jelző, jelölés reklámban vagy más, fogyasztóknak szóló célzó tájékoztatásban történő szerepeltetése, feltéve, hogy az elsőségi állítás használata objektíven megalapozott, azt objektív adatok bizonyítják.

  A piacelsőséget, abszolút elsőbbséget kifejező felsőfokú jelző, jelölés esetében a jelző, jelölés megalapozottságát a vállalkozásnak valamennyi versenytárssal, illetve versenyző termékkel szemben bizonyítania kell. Az elsőséget sugalló kifejezést csak abban az esetben lehet a reklámban alkalmazni, ha annak valóságtartalmát a reklámozó független adatokkal igazolja. Jogsértést követ el a vállalkozás, ha magáról vagy termékéről olyan felsőfokú jelzőt állít, amelyet nem tud hitelt érdemlően, objektív módon bizonyítani.

  A jelen esetben az eljárás alá vont - valamennyi versenytársra, versenyző termékre kiterjedően - nem igazolta, hogy megalapozottan alkalmazza az által alkalmazott árakra, szolgáltatásának minőségére és piaci részesedésére vonatkozó felsőfokú jelzőket. Az eljárás alá vont nem szolgáltatott bizonyítékot arra nézve, hogy szolgáltatása jobb, mint a versenytársaké, illetve az sem nyert bizonyítást, hogy az eljárás alá vont Magyarország legnagyobb hívókártya-forgalmazója.

  Az ár vonatkozásában megjegyzi a Versenytanács, egy folyamatos mozgásban lévő piacon az eljárás alá vontnak nem áll rendelkezésére olyan összehasonlító, módszer, eszköz, amely a reklám fogyasztók általi észlelésének, illetve a reklám hatása érvényesülésének teljes időtartama alatt megalapozottá tenné az árakra, a szolgáltatás minőségére és a piaci pozícióra vonatkozó felsőfokú állításokat. A Versenytanács rendelkezésére álló, a versenytársak áraira vonatkozó adatok azt mutatják, nem helytálló az eljárás alá vont által alkalmazott árak legalacsonyabb voltát kifejező jelzők alkalmazása, amelyeknek - az állításból adódóan - minden hívásirányra igaznak kellene lennie.

Tájékoztatás egyes behívószámok ingyenes jellegéről

 • 33.

  Az eljárás alá vont több reklámban szerepelteti az "ingyenes behívószám" kifejezést (8., 9., 10., 11.1., 11.2. és 11.3. pontban szereplő reklámok), egyes esetekben jellemzően az ingyenességre történő utalástól elszakítottan, annál a figyelem felhívására kevésbé alkalmas módon azt is feltüntetve, hogy a 06 80-as behívószám használata esetén +15 Ft/perc vonódik le az egyenlegről.

  Amint azt a Versenytanács a Vj-191/2004. számú ügyben hozott határozatában leszögezte, az ingyenesség alatt a fogyasztók az ellenszolgáltatás teljes hiányát értik. Az "ingyenes behívószám" alkalmazása esetén a fogyasztó egyenlege az egyébként fizetendő összegen felül további 15 Ft-tal csökken percenként, így az ingyenesség nem valósul meg.

  A fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás jogsértő jellegét nem szünteti meg, hogy az eljárás alá vont egyes esetekben feltünteti a +15 Ft/perc alkalmazását, mivel ez egyrészt nem a figyelem felhívására alkalmas módon történik (ellentétben az ingyenességről való tájékoztatással), illetve az ingyenesség állításától elválik a kiegészítő tájékoztatás (8., 9., 10., 11.1. pont), másrészt a tájékoztatás egésze nem oldja fel az egymással összhangban nem lévő információk közötti ellentmondást (11.2. pont).

Tájékoztatás az elérhető megtakarításról

 • 34.

  Az eljárás alá vont több reklámban arról ad tájékoztatást, hogy a kártya használatával nemzetközi hívás esetén akár 70, illetve akár 90%-os megtakarítás érhető el (8., 9., 10. és 11.2. pont). A fogyasztó által jelentőséggel bír, hogy egy adott termék (szolgáltatás) megvásárlásával milyen mértékű megtakarításhoz juthat, így az erre vonatkozó tájékoztatás alkalmas a fogyasztói döntések befolyásolására.

  A Versenytanács rendelkezésére álló adatok alapján nem volt megállapítható, hogy az eljárás alá vont által nyújtott tájékoztatást megfelel-e a valóságnak vagy sem.

A Versenytanács döntése

 • 35.

  Figyelemmel a fentiekre a Versenytanács megállapította, az eljárás alá vont a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor azt állította, hogy
  - az általa forgalmazott hívókártyák alkalmazásával érhetők el a legkedvezőbb árak nemzetközi hívások esetén,
  - a szolgáltatása a legjobb minőségű,
  - Magyarország legnagyobb hívókártya-forgalmazója,
  - az "ingyenes behívószám" alkalmazása esetén a fogyasztót nem terheli ellenszolgáltatás.

  Az eljárás alá vont magatartásával megsértette a Tpvt. 8.§-a (2) bekezdésének a) pontját.

 • 36.

  Az elérhető megtakarításról adott tájékoztatás kapcsán a Versenytanács bizonyítékok hiányban jogsértést nem állapított meg, mindazonáltal a jövőre nézve szükségesnek tartja felhívni az eljárás alá vont figyelmét arra, hogy az ilyen jellegű közlések esetén kellő körültekintéssel kell eljárni. Az "akár" szó alkalmazása nem jelenti azt, hogy a vállalkozás az ennek feltüntetésére való hivatkozással olyan gyakorlatot követhet, amely szerint a reklámokban feltüntetett "akár 70%" vagy "akár 90%" megtakarítás csak a hívásirányok olyan körében teljesül, amely kizárólag a fogyasztók elenyésző kis hányada vonatkozásában bír relevanciával. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a jelen esetben a megtakarítás során figyelemmel kell lenni a zöld behívószám alkalmazásakor fizetendő +15 Ft/perc díjra is, illetőleg arra, hogy az állítás kapcsán a fogyasztók számára egyértelműnek kell lenni, milyen egyéb más telefonálási megoldásokhoz képest érhető el a megtakarítás.

 • 37.

  A jogsértés megállapítása mellett a Versenytanács a fogyasztók megfelelő jövőbeni tájékoztatása érdekében a Tpvt. rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását megtiltotta a Tpvt. 77.§-a (1) bekezdésének f) pontja alapján. A tiltás értelmében az eljárás alá vont nem alkalmazhatja a jelen eljárásában jogsértőnek minősített állításokat tartalmazó reklámokat. A kötelezettség végrehajtására a Versenytanács 30 napot biztosított az eljárás alá vontnak.

 • 38.

  A Versenytanács nem szabott ki bírságot az eljárás alá vonttal szemben, tekintettel arra, hogy a jogsértést nem vitató eljárás alá vont már a versenyfelügyeelti eljárás lezárultát megelőzően lépéseket tett a jogsértés megszüntetése érdekében.

 • 39.

  A Versenytanács megítélése szerint nem teljesültek a versenyfelügyeleti eljárás Tpvt. 75.§-a szerinti szüneteltetésének feltételei figyelemmel arra, hogy
  - az eljárás alá vont jogsértő magatartása egész reklámozási tevékenységét érintette,
  - a jogsértő magatartás a fogyasztók széles körét érte el,
  - az eljárás alá vont piaci részesedése nem csekély az érintett piacon.

 • 40.

  A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83.§-ának (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2005. október 6.