Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-35/2005/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a voestalpine motion gmbh & co. kg (Ausztria) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részvett az AASR Holding GmbH (Ausztria), a Vollmer Metallwaren GmbH (Németország) és a Vollmer GmbH (Németország), - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a voestalpine motion gmbh & co. kg megvásárolja az AASR Holding GmbH, a Vollmer Metallwaren GmbH és a Vollmer GmbH üzletrészeit.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmező voestalpine motion gmbh & co. kg (a továbbiakban mint voestalpine motion) meg kívánja vásárolni a Vollmer Metallwaren GmbH és a Vollmer GmbH üzletrészeit az alábbiak szerint. A kérelmező voestalpine motion kérelmezte a Gazdasági Versenyhivatalnál (a továbbiakban mint GVH), hogy engedélyezze a Vollmer Metallwaren GmbH és a Vollmer GmbH (a továbbiakban mint céltársaságok) üzletrészei 100 százalékának megszerzését, amely úgy valósul meg, hogy a céltársaságok korábbi tulajdonosai (Silke Sulz és Roland Sulz) a Vollmer Metallwaren GmbH vállalkozásban lévő üzletrészük 99,67 százalékát és a Vollmer GmbH vállalkozásban lévő üzletrészük 99,93 százalékát apportálják az összefonódás megvalósítása céljából létrehozott AASR Holding GmbH-ba, amely vállalkozás kizárólagos tulajdonosa az összefonódás után a voestalpine motion lesz. Az AASR Holding GmbH üzletrészeinek megszerzésén túl a voestalpine motion megszerzi Silke Sulz Vollmer Metallwaren GmbH-ban megmaradó 0,33 százalékos és Roland Sulz Vollmer GmbH-ban megmaradó 0,07 százalékos üzletrészét is, és így a voestalpine motion közvetett módon kizárólagos tulajdonosa lesz a Vollmer Metallwaren GmbH és a Vollmer GmbH vállalkozásoknak.

 • 2.

  A kérelmező társaság és a céltársaságok tulajdonosai 2005. február 22. napján írták alá az Üzletrész Átruházási Szerződést (a továbbiakban mint Szerződés), amely alapján a voestalpine motion meg kívánja vásárolni a céltársaságokat a fentebb kifejtettek szerint. A voestalpine motion 2005. február 28-ai keltezéssel kérelmet terjesztett elő a GVH-hoz, hogy engedélyezze az összefonódást.

 • 3.

  A kérelem a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban mint Tpvt) 68. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésnek, miszerint a kérelemnek az ügy elbírálásához szükséges valamennyi tényt és adatot tartalmaznia kell, nem tett eleget, ezért a vizsgáló hiánypótlásra szólította fel a voestalpine motion-t, amelynek a kérelmező a 2005. március 18. napján kelt és a 2005. március 23. napján kelt beadványával eleget tett.

 • 4.

  A kérelmezett összefonódást a 139/2004/EK tanácsi rendelet alapján nem kell bejelenteni, mivel a rendeletben foglalt küszöbszámokat nem éri el a tranzakció értéke. Az összefonódást Magyarországon kívül Ausztriában és Németországban jelentették be.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 5.

  A voestalpine AG tőzsdén jegyzett vállalkozás, amelynek tulajdonosi összetétele vegyes. Az Österreichische Industrie Holding AG a kérelem időpontjában 15 százalékos részesedéssel, a dolgozók pedig 10,3 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkeznek a társaságban. A fennmaradó részvények egyéb kisbefektetők tulajdonában vannak. A voestalpine AG-hoz tartozó vállalkozások (voestalpine-csoport) négy üzletág alapján csoportosíthatóak: Acél Divízió, Profilforma Divízió, Vasúti Rendszerek Divízió és Motion Divízió. Az Acél Divízió melegen és hidegen hengerelt, valamint felületnemesített laposacél termékek gyártását végzi. A tevékenységének súlypontjai szénacél gyártásán és a gyártott acél továbbfeldolgozásán, továbbá nagy értékű lemezekké nemesítésén van. A divízió egyes vállalkozásai mind az acél kereskedelemben, mind a nyersanyag kereskedelemben érdekeltek. A Profilforma Divízió lapos termékekből profilokat és csöveket gyárt, illetve ezeket feldolgozza és megmunkálja. Az általa gyártott termékek felhasználása széles körű, így pl. az autóiparban, építőiparban, bútoriparban és az ablakgyártásban is használják őket. Ezen túlmenően egyes, a divízióhoz tartozó vállalkozások komplex raktárrendszereket is gyártanak. A Vasúti Rendszerek Divízió sínek, váltók, drótok és csövek gyártásával és továbbfeldolgozásával foglakozik. A Motion Divízió többek között lézerhegesztésű alaplapokat, sajtolt alkatrészeket, precíziós acélcsöveket gyárt és dolgoz fel beépítésre alkalmas csőtermékké. Ezen túlmenően a vállalkozáscsoport acél- és alternatív szerkezeti anyagok feldolgozására irányuló tevékenységének egy részét összeköti az autógyártáshoz szükséges komponensek, modulok és rendszerek gyártásával. A súlypont a precíziós csőalkatrészek és a nyerskarosszéria részek gyártásán nyugszik. A voestalpine AG több mint 160 vállalkozásban rendelkezik részesedéssel vagy szavazati joggal, amely vállalkozások elsősorban a fentebb említett területeken és az azokhoz kapcsolódó kereskedelmi, logisztikai és fejlesztési területeken tevékenykednek. A voestalpine-csoporthoz olyan vállalkozások is tartoznak, amelyek nem sorolhatóak be egyik divízióhoz sem. Ilyen például a voestalpine Eurostahl, amely piaci szolgáltatásokat végez, vagy az APK-Pensionskasse AG.

 • 6.

  A voestalpine motion majd 70 vállalkozásban rendelkezik részesedéssel és holding társaságként működik a Motion Divízióba tartozó vállalkozások tekintetében. A voestalpine Europlatinen Gmbh & Co. KG lézerhegesztésű lapokat állít elő, a voestalpine Rotec GmbH és leányvállalatai elsősorban az autóipar számára készítenek precíziós acélcsöveket, a Polynorm N.V. és leányvállalatai különféle szerkezeti anyagokat (mint pl. acél, egyéb fémek, műanyag) dolgoznak fel különböző komponensekké, valamint sajtolással előállított fém alkatrészeket gyárt. A voestalpine Matzner GmbH & Co. KG főként termékfejlesztésben érdekelt, a Turinauto S.p.A. pedig sajtolással előállított fém termékeket gyárt.

 • 7.

  Az AASR Holding GmbH az összefonódás lebonyolítása érdekében létrehozott holding társaság, amelynek egyetlen szerepe a Vollmer vállalkozásokban lévő részesdések tulajdonlása. Saját gyártási tevékenysége nincs és harmadik vállalkozások számára sem végez szolgáltató tevékenységet.

 • 8.

  A Vollmer-csoport két vállalkozásból áll, a Vollmer Metallwaren GmbH-ból és a Vollmer GmbH-ból. Mindkét vállalkozás fémből kivágott, mélyhúzott, hajlított fém alkatrészek és komplex szerkezetek gyártásával foglalkozik és egyben ezen termékeket forgalmazzák az autóiparban és a háztartási készülék iparban. A Vollmer Metallwaren GmbH ezen túlmenően acélszerkezetek gyártásával és forgalmazásával is foglalkozik.

 • 9.

  A voestalpine AG a 2003. április 1-től 2004. március 31-ig tartó üzleti évben 4.645,9 millió eurós forgalmat ért el, amelyből 47,098 millió eurós forgalmat Magyarországon realizált. A voestalpine motion és az általa közvetetten érintett vállalkozások a rendelkezésre álló adatok alapján 727,8 millió euró forgalmat értek el világszinten. A magyarországi forgalomból az Acél Divízió megközelítőleg 22 millió eurót, a Vasúti Rendszerek Divízió 17 millió eurót, a Profilforma Divízió 5 millió eurót, míg a Motion Divízió 3 millió eurót ért el. Az árbevételek azonban nem tartalmazzák a DUNAFERR - VOESTALPINE Hideghengermű Kft. és leányvállalata, a Ferrerick Kft. forgalmát, mivel a részesedése nem éri el az 50 százalékot ez utóbbi társaságokban, így nem értékelték őket a konszolidált adatok körében.

 • 10.

  A Vollmer-csoport a 2004-es üzleti évben 32,3 millió eurós forgalmat ért el, amelyből 3,227 millió eurós forgalmat Magyarországon realizált.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 11.

  A Tpvt. 1. §-a szerint a törvény hatálya kiterjed a jogi személynek a Magyar Köztársaság területén tanúsított piaci magatartására. A törvény hatálya alá tartozik továbbá a vállalkozás külföldön tanúsított piaci magatartása is, ha annak hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet.

 • 12.

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja értelmében vállalkozások összefonódása (koncentrációja) jön létre, ha egy vállalkozás közvetlen vagy közvetett irányítást szerez egy vagy több tőle független vállalkozás egésze vagy része felett. A törvény alkalmazásában a (2) bekezdés alapján közvetlen irányítással rendelkezik egy vállalkozás, ha a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeivel, részvényeivel, illetőleg a szavazati jogok több mint 50 százalékával rendelkezik.

 • 13.

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdése a) pontjának értelmében a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja és az irányítás alá kerülő vállalkozás - a vállalkozáshoz kapcsolódó közvetett résztvevőkével együttes - előző évi nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van. Mivel az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele és az irányítás alá kerülő vállalkozások együttes nettó árbevétele is eléri a Tpvt. 27. §-ára tekintettel a törvény által megkövetelt küszöbszámokat, ezért az összefonódás a Tpvt. rendelkezései értelmében engedélykötelesnek minősül.

IV.

Az engedélyezés

 • 14.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha a 30. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon vagy annak jelentős részén.

 • 15.

  Az összefonódás értékelésekor a Versenytanács az érintett piacon vizsgálja annak lehetséges következményeit. A Tpvt. 14. §-a értelmében az érintett piacot az áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni. Ennek során többek között figyelembe kell venni az árut - a felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel - ésszerűen helyettesítő árukat (keresleti helyettesíthetőség), a kínálati helyettesíthetőség szempontjait és a Tpvt. 30.§-ára tekintettel az érintett piacok szerkezetét, az érintett piacokon fennálló vagy lehetséges versenyt, a beszerzési és értékesítési lehetőségeket, a piacra lépés és a piacról történő kilépés költségeit, kockázatait, valamint műszaki, gazdasági és jogi feltételeit és az összefonódás várható hatását az érintett piacokon folyó versenyre.

 • 16.

  A Versenytanács elsősorban a sajtolással előállított fém alkatrészek termékpiacát vizsgálta jelen összefonódás kapcsán. A voestalpine- csoport vállalkozásai közül a Motion Divízió foglalkozik sajtolással előállított fém alkatrészek gyártásával, fejlesztésével és eladásával. A Motion Divízión belül a Polynorm Automotive B.V. és a Polynorm Grau Werkzeugsysteme GmbH & Co. KG sajtolással készülő acél és fémtermékek fejlesztésével, gyártásával és eladásával, a Flamco B.V. épületgépészeti termékek gyártásával és eladásával (különös tekintettel a fűtési és vízrendszerekre és csővezetékek felfüggesztési és rögzítési rendszerére), a Turinauto S.p.A pedig karosszériák préselésével és összeszerelésével foglalkozik. A Vollmer-csoport sajtolással előállított fém-alkatrészeket gyárt és forgalmaz. Bár mind a voestalpine-csoport vállalkozásai, mind a Vollmer-csoport vállalkozásai egy-egy terméktípus előállítására szakosodtak, a különböző területen felhasznált fém alkatrészek mégis egy termékpiacot képeznek, mivel a termékek előállítási eljárása során a sajtolási eljárás a lényeges és nem a felhasználási terület. A sajtolási eljárás során egy bizonyos típusú fém alapanyag kerül a sajtolóba, amelyet aztán a sajtoló formál a kívánt alakra. Az így nyert anyagokat később a vevők feldolgozzák és a legkülönbözőbb termékekként kerülnek alkalmazásra. A fém alkatrészeket a felhasználás módja szerint egyedileg formázzák, ugyanakkor az összes területen azonos alapokon nyugszik a gyártás, így a különböző felhasználási módok könnyen változtathatóak.

 • 17.

  A földrajzi piac tekintetében a Versenytanács a Magyar Köztársaság területén bekövetkező versenyhatásokat vizsgálta, ugyanakkor az Európai Bizottság gyakorlatának megfelelően (lsd. részpiacok tekintetében pl. INA/LUK COMP/M.1789 vagy Voestalpine AG/Nedcon Groep N.V. COMP/M.3483) valószínűsíthető, hogy a földrajzi piac a fém alkatrészek tekintetében európai méretű.

 • 18.

  A Vollmer-csoport és a voestalpine-csoport is jelen van tehát a sajtolással előállított fém alkatrészek piacán, azonban a két vállalkozás piaci tevékenysége között különbség, hogy a voestalpine-csoport körébe tartozó vállalkozások elsősorban nagyobb méretű termékeket gyártanak, míg a Vollmer-csoport kisebb méretűeket, amely a megcélzott piaci szegmensben is eltérést eredményez. Az autóipar területén a voestalpine-csoporthoz tartozó vállalkozások az autógyártókat közvetlenül látják el sajtol fém alkatrészekkel, a Vollmer-csoport vállalkozásai pedig elsősorban az autógyártók beszállítóit látják el a fentebb említett termékekkel. Az autóipar területén kívüli szegmensekben a voestalpine-csoport széles körben forgalmaz termékeket, a Vollmer-csoport azonban elsősorban a fűtőkészülékek, szárítógépek és mosógépek házát adó sajtolt fémlemezek területén aktív.

 • 19.

  A rendelkezésre álló adatok alapján a vizsgált piaci szegmens tekintetében a piacra lépésnek nincsenek az átlagosnál nehezebben teljesíthető feltételei és nincs szükség különösen nagy értékű beruházásra sem, amely következtében a vizsgált termékpiacon nagy a verseny. A viszonylag könnyű piacra lépést erősíti az a tény is, hogy a kérelmezőnek sem volt nehéz piacra lépnie Magyarországon.

 • 20.

  Magyarországon a Vollmer-csoportból a Vollmer Metallwaren GmbH van jelen sajtolással előállított csőlemezek és peremes lemezek szállításával a vizsgált termékpiacon, és piaci részesedése a rendelkezésre álló adatok alapján 0,8 százalék körüli. A voestalpine-csoporthoz tartozó vállalkozások közül a sajtolt fém alkatrészek piacán a Flamco B.V. van jelen, és kb. 0,1 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik. A vizsgált piacra az erős versenyen túlmenően jellemző, hogy a megrendelői pozícióban nagy méretű, multinacionális vállalkozások állnak, amelyek erős alkupozícióval rendelkeznek.

 • 21.

  A fentebb kifejtetteken túl, figyelemmel a Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalataira, a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió és konglomerátum hatásait vizsgálta a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. sz. Közleményében (1/2003. sz. Közlemény) foglaltak szerint. A vállalkozások meglévő piaci részesedésére, a vizsgált termékpiac speciális adottságaira és az erős versenyre tekintettel, a Versenytanács álláspontja szerint nem valószínűsíthető a versenyre káros horizontális-, vertikális-, portfolió- vagy konglomerátum hatás.

 • 22.

  A Szerződés 11. §-a versenykorlátozó feltételeket tartalmaz. A Tpvt. 30. § (5) bekezdése szerint az összefonódáshoz adott engedély kiterjed mindazokra a versenykorlátozásokra, amelyek az összefonódás megvalósításához szükségesek. A Szerződésben szereplő versenykorlátozó megállapodás a Versenytanács álláspontja szerint sem időben, sem hatályában nem lépi túl a szokásos mértéket és összeegyeztethető a Tpvt. rendelkezéseivel.

 • 23.

  A Versenytanács a fentebb kifejtettek alapján - egyezően a vizsgálói jelentésben foglalt indítvánnyal - megállapította, hogy a szerződéssel létrejövő összefonódás a Tpvt. 30. § (1) bekezdésére is tekintettel nem hoz létre, illetve nem erősít meg a hatékony versenyt veszélyeztető gazdasági erőfölényt az érintett piacon, így a kérelmezett összefonódás engedélyezése a Tpvt. 30. §-a (2) bekezdése alapján nem tagadható meg.

V.

Az összefonódás engedélyezésének nyilvánvalósága

 • 24.

  A Tpvt. 63.§ (3) bekezdésének ac) pontja szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 (a határidő Tpvt. 63. § (6) bekezdése alapján történő meghosszabbítása esetén 105) napon belül kell meghozni, amennyiben "az engedély a 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg", amely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján az eljárási díj összege kettőmillió forint.

 • 25.

  Az egyszerűsített- és teljeskörű eljárásban engedélyezhető összefonódások megkülönböztetésének szempontjairól szóló 1/2003. sz. Közlemény 14. iii.) pontjára tekintettel az összefonódást a Versenytanács egyszerűsített eljárás keretében bírálta el. Bár a voestalpine-csoport érdekeltségi körébe tartozó egyes vállalkozások (DWA DUNAFERR - VOEST-ALPINE Hideghengermű Kft., Ferrerick Kft., Voestalpine Giesserei Linz GmbH és Voestalpine Schienen GmbH) a tevékenységi területükön 30-80 százalékos piaci részesedéssel rendelkeznek, azonban az összefonódás következtében a piaci koncentráció ezeken a piacokon nem változik, a Vollmer-csoport ugyanis ezeken a piacokon korábban nem tevékenykedett.

VI.

Eljárási kérdések

 • 26.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat lerótta.

 • 27.

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 28.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. április 6.