Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-29/2005/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

 • -

  az Europolis ABP Ingatlanberuházási Kft. I. rendű;

 • -

  az Europolis M1 Ingatlanberuházási Kft. II. rendű; valamint

 • -

  az Europolis IPW Ingatlanberuházási Kft. III. rendű

kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett

 • -

  az ABP Ingatlanberuházási Kft. I. rendű;

 • -

  az M1 Üzleti Park Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. II. rendű; valamint

 • -

  az M1 Üzleti Park Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. II. rendű ; valamint

kérelmezett - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.
Elrendeli egymillió forint eljárási díjnak a kérelmezők részére történő visszafizetését.
A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1.

  A 2003. november 12-én kötött Üzletrész Adásvételi Szerződéssel

  • -

   az I. rendű kérelmező az I. rendű kérelmezett (a továbbiakban: ABP Kft.);

  • -

   a II. rendű kérelmező a II. rendű kérelmezett (a továbbiakban: M1 Kft.);

  • -

   a III. rendű kérelmező a III. rendű kérelmezett (a továbbiakban: COM Park Kft.);

üzletrészeinek száz-száz százalékát megvásárolta az I-III. rendű kérelmezettek (azonos) tulajdonosaitól.

 • 2.

  A kérelmezők a Gazdasági Versenyhivataltól 2005. február 15-én kelt kérelmükben a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján kérték

  • a)

   elsődlegesen annak megállapítását, hogy az 1) pont szerinti üzletrészvásárlásokkal megvalósult összefonódás a Tpvt. 24. § szerinti értéket nem éri el, és ezért ahhoz nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye;

  • b)

   másodlagosan az összefonódás engedélyezését.

II.

Az összefonódás részvevői

 • 3.

  Az I-III. rendű kérelmezők üzletrészeinek 99,8 - 99,8 százalékos tulajdonosa a bécsi székhelyű Investkredit Bank AG által irányított vállalkozáscsoportba (a továbbiakban: Investkredit-csoport) tartozó Europolis CE Delta Holding GmbH (a továbbiakban: Delta GmbH).

 • 4.

  Az Investkredit-csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozások 2002. évben 2.149 millió forint nettó árbevételt értek el. Az Investment-csoport külföldön honos, hitelintézeti tevékenységet folytató tagjainak mérlegfőösszegébe tartozó magyarországi eszközök (betétek, hitelek, kötvények) 2002. évi értéke 21.177 millió forint volt.

 • 5.

  Az I-III. rendű kérelmezettek tevékenysége az ingatlanfejlesztés, -üzemeltetés, -hasznosítás és -kezelés. Az ABP Kft. Vecsésen, az M1 Kft. Páty területén üzemeltet egy-egy raktárbázist, melyek révén 2002. évben 656, illetve 623 millió forint nettó árbevételt értek el. A COM Park Kft. Budapest XI. kerületében épít irodaházat, 2002. évben nettó árbevételt nem ért el.

III.

A Versenytanács előzetes álláspontja

 • 6.

  Az I-III. rendű kérelmezők az üzletrészek száz-száz százalékának megvásárlásával a Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján közvetlen irányítást szereznek az I-III. rendű kérelmezettek felett. Ez, mint a kérelmezők mindegyikét - szintén a Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján - irányító Delta GmbH több vállalkozás felett közvetett irányításszerzése, a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 7.

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján, annak, hogy az összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kelljen kérni, elengedhetetlen feltétele, hogy az érintett vállalkozások (Tpvt. 26. §) előző évi együttes nettó árbevétele meghaladja a tízmilliárd forintot.

 • 8.

  A Tpvt. 24. § (2) bekezdés értelmében hitelintézetek esetében a nettó árbevétel helyett a hitelintézet mérlegfőösszegének tíz százalékát kell figyelembe venni. A Tpvt. 27. § (2) bekezdése szerint külföldön honos vállalkozások nettó árbevételének számítása során a Magyar Köztársaság területén eladott árukból az előző évben elért nettó árbevételt kell figyelembe venni. A Tpvt. 24. § (2) bekezdéséből és 27. § (2) bekezdéséből a Versenytanács álláspontja szerint az következik, hogy külföldön honos hitelintézet esetében a mérlegfőösszegbe tartozó magyarországi eszközök értékének tíz százalékát kell figyelembe venni a nettó árbevétel helyett.

 • 9.

  A Tpvt. 26. § alapján a jelen összefonódással érintett vállalkozások az Investkredit-csoport tagjai (beleértve az I-III. rendű kérelmezőt), valamint az I-III. rendű kérelmezettek, mely vállalkozásoknak a Tpvt. 24. § (1) bekezdés szerinti küszöbértékhez kapcsolódó adatai az alábbiak:

Investkredit-csoport magyarországi tagjai:

2149 millió forint

Investkredit-csoport külföldi tagjai:

2118 millió forint

ABP Kft.:

656 millió forint

M1 Kft.:

624 millió forint

Együtt:

5547 millió forint

 • 10.

  Az előzőekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 73. § szerinti előzetes álláspontban arról tájékoztatta a kérelmezőket, hogy a Tpvt. 63. § (3) bekezdés ab) pontja alapján - helyt adva a kérelmezők elsődleges kérelemnek (lásd 2.a. pont) - annak megállapítását tervezi, hogy a kérelmezett összefonódás nem éri el a Tpvt. 24. § szerinti küszöbértéket.

IV.

A kérelem visszavonása

 • 11.

  A kérelmező a Versenytanács előzetes álláspontjának közlését követően kérelmét visszavonta.

V.

A Versenytanács döntése

 • 12.

  A Tpvt. 68. § (5) bekezdése értelmében az eljárást meg kell szüntetni, ha a kérelmező az eljárás megindítására irányuló kérelmét visszavonja.

 • 13.

  A Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerint az eljárásnak a 68. § (5) bekezdése alapján történő megszüntetése esetében az eljárási díj felét kell megfizetni. A Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerint az eljárási díj kettőmillió forint, melynek fele egymillió forint terheli a kérelmezőt. Miután a kérelmező előzetesen már lerótta a kettőmillió forintot, ezért a Versenytanács egymillió forintnak a kérelmező részére történő visszafizetését írta elő.

 • 14.

  A 68. § (5) bekezdése szerinti határozat esetében a Tpvt. nem biztosít jogorvoslati lehetőséget.

Budapest, 2005. március 16.